Siirry sisältöön

Suomen paikannimet saamessa

Ohje lyhyesti

Ohje on tarkoitettu kääntäjille ja toimittajille, jotka kääntävät suomenkielisiä tekstejä saameksi.

Saamen kielissä käytetään saamenkielisiä paikannimiä, kun paikalla on saamenkielinen nimi. Esimerkiksi Helsinki on pohjoissaameksi Helsset.

Koko ohje

Ohje on tarkoitettu lähinnä suomalaisille kääntäjille ja toimittajille, jotka joko kirjoittavat saameksi tai kääntävät suomenkielisiä tekstejä saameksi. Se koskee julkista, hallinnollista paikannimistöä, kuten kaupunkien, kuntien, kylien, kaupunginosien ja teiden nimiä.

 Kotimaisten kielten keskus suosittaa:

Samassa tekstissä ei ole suositeltavaa käyttää rinnan suomen- ja saamenkielistä nimeä, koska tämä saattaa sekoittaa lukijaa. Pohjoissaamenkielisissä esitteissä, tietosanakirjoissa tai vastaavissa teksteissä voi mainita nimen myös muilla saamen kielillä, jos tarkoituksena on tuoda ilmi alueen monikielisyys, esimerkiksi ”Čeavetjávri (nuortalašgillii Če´vetjäu´rr, anárašgillii Čevetjävri)”.

Ohjetta voi soveltaa myös järvien, metsäalueiden, kohoumien ja muiden luonnonpaikkojen nimiin.

Suomen paikannimien käytöstä skandinaavisissa kielissä, suomen sukukielissä sekä englannissa ja muissa vieraissa kielissä on omat ohjeensa (ks. linkit kohdassa Lisätietoa toisessa ohjeessa).

Ohje perustuu suomen ja ruotsin kielen lautakuntien suositukseen vuodelta 1997. Saamen kielen lautakunta on tarkistanut ohjeen.

Kuntien kielisuhteet voi tarkistaa Finlexin sivuilta (ks. linkki kohdassa Lisätietoa muualla).

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Lisätietoa muualla

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta