Siirry sisältöön

Luvut ja numerot: pitkät luvut ääneen luettaessa

Ohje lyhyesti

Moniosaisten lukujen taivutusmuodot voivat olla pitkiä ja joskus hankalasti luettavia. Siksi vähintään kolminumeroiset luvut voidaan tarvittaessa lukea myös niin, että vain viimeinen osa taipuu:

28:ssa [kahdessakymmenessäkahdeksassa]

3 760. [kolmastuhannes seitsemässadaskuudeskymmenes ~ kolmetuhatta seitsemänsataakuudeskymmenes]

Luvun kaikkien osien taivuttaminen on kuitenkin aina tyylikkäämpää.

Koko ohje

Kaksinumeroisten lukujen (kuten perusluvun 45 ja järjestysluvun 98.) taivutusmuodot luetaan niin, että luvun kaikki osat taipuvat:

45:ssä [neljässäkymmenessäviidessä]

98:nteen [yhdeksänteenkymmenenteenkahdeksanteen]

Kuitenkin luvuissa 1119 loppuosa -toista on aina sama; taivutusmuoto näkyy luvun alkuosasta:

14:stä [neljästätoista]

16:een [kuuteentoista]

Myös yli kaksinumeroisten lukujen taivutusmuodoissa kaikki osat taipuvat. Moniosaisten lukujen taivutusmuodot voi kuitenkin tarpeen vaatiessa lukea niin, että vain viimeistä osaa taivutetaan. On kuitenkin aina tyylikkäämpää lukea pitkätkin luvut kaikki osat taivutettuina.

Pitkät luvut on periaatteessa mahdollista esittää myös kirjoitettuna sanana siten, että taivuttaa ainoastaan viimeistä osaa; kaikkien osien taivuttaminen on kuitenkin tyylikkäämpää:

29 153:een

kahteenkymmeneenyhdeksääntuhanteen sataanviiteenkymmeneenkolmeen ~ kaksikymmentäyhdeksäntuhatta sataviisikymmentäkolmeen

Viimeisellä osalla tarkoitetaan myös tasakymmeniä, -satoja ja -tuhansia jne.:

3 460:ssä [kolmessatuhannessa neljässäsadassakuudessakymmenessä ~ kolmetuhatta neljäsataakuudessakymmenessä]
(ei: ”neljäsataakuusikymmenessä”)

3 400. [kolmastuhannes neljässadas]
(epäselvempi: kolmetuhatta neljässadas)

Kun useampinumeroinen järjestysluku esitetään kirjoitettuna sanana, on mahdollista lisätä järjestysluvun tunnus (tässä -s, sadas) vain viimeiseen osaan:

548. [viidessadasneljäskymmeneskahdeksas ~ viisisataaneljäkymmentäkahdeksas]

Mitä vähemmän luvussa on osia, sitä huonommin se sopii osittain taivutettuna luettavaksi:

3 006:ta [kolmeatuhattakuutta]
(epäselvempi: kolmetuhattakuutta)

Ks. numeroiden ryhmittelystä erillistä ohjetta kohdasta Lisätietoa toisessa ohjeessa.

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta