Siirry sisältöön

Luvut ja numerot: numeroina vai kirjoitettuina sanoina?

Ohje lyhyesti

Luvut yhdestä kymmeneen esitetään yhtenäisessä tekstissä usein kirjoitettuina sanoina, paitsi kun tekstissä esiintyy paljon numeroita:

Joka neljäs kaupunkilainen vastusti hanketta.

Luokassa on 23 oppilasta, joista poikia on 14 ja tyttöjä 9.

Sanoina kirjoitetaan myös vakiintuneisiin ilmauksiin sisältyvät luvut, esimerkiksi yhdennellätoista hetkellä. Tasaluvut (kuten sata ja tuhat) esitetään sanoina silloin, kun täsmällisyys ei ole keskeistä:

Suomen väkiluku on yli viisi miljoonaa.

Ohjeen osat ovat seuraavat:

Koko ohje

Erityyppisissä teksteissä lukuja esitetään eri tavoin. Täsmällisyyttä edellyttävissä teksteissä, kuten teknisissä, tilastollisissa ja talouteen liittyvissä teksteissä, käytetään selvyyssyistä yleensä numeroita, kun taas esimerkiksi kaunokirjallisessa tekstissä luvut esitetään usein kirjoitettuina sanoina.

Kirjoitettuina sanoina esitettävät luvut

Kirjoitettuina sanoina esitetään tavallisesti

• juoksevassa tekstissä luvut yhdestä kymmeneen:

Kokeessa on kaksi osaa, lukutaidon koe ja kirjoitustaidon koe, jotka kumpikin kestävät kuusi tuntia.

Suomen edustaja tuli maaliin neljäntenä.

• vakiintuneisiin sanontoihin sisältyvät luvut suuruudesta riippumatta:

seitsemän kuolemansyntiä

Milloin voi käyttää kolmea pistettä?

Pelastuimme yhdennellätoista hetkellä.

• tasaluvut sata, tuhat jne., jos luvun täsmällisyys ei ole olennaista:

Pääjuhlassa oli noin sata henkeä; kaikkiaan tapahtumaan osallistujia oli yli kolmesataa.

Määräys koskee satojatuhansia yrittäjiä.

Kirjailija joutuu maksamaan kustantamolle kymmeniätuhansia euroja.

Toimeentulotukea saavia on jo yli miljoona.

Numeroina esitettävät luvut

Numeroina esitetään tavallisesti

• täsmälliset tasaluvut:

Joka 100. ~ sadas messuvieras sai yllätyspalkinnon.

Hanke sai 200 000 euron määrärahan.

• pienemmätkin luvut kuin 11 keskinäisessä vertailussa:

Komitealle lähetettiin arvosteltaviksi 86 kirjaa, joista 10 osallistui suojapäällysten kilpailuun.

Kirjavalioiden kokoelmaan valittiin 11 kirjaa 9 kustantajalta.

• sivunumerot, teosten luvut, jaksot, viikkonumerot yms.:

Työhyvinvoinnista ks. s. 16.

Aiheesta lisää raportin luvuissa 4 ja 5.

Tänä vuonna seminaari järjestetään viikolla 21.

• Huom. sellaiset tuhansia tarkoittavat ilmaukset kuin ”20 tuhatta”, joissa luku on esitetty osin numeroin, osin kirjoitettuna sanana, ovat epäselviä. Ne eivät ole suositusten mukaisia.

• Huom. Silloin kun luku esitetään kirjoitettuna sanana, mittayksikkökin kirjoitetaan kokonaan (ei siis: ”kaksi ja puoli cm”):

Poika oli kasvanut kuukaudessa kaksi ja puoli senttimetriä.

Luettiin pöytäkirjan kolmas pykälä.

Mittayksikön lyhenteen tai tunnuksen yhteydessä luku ilmaistaan siis numerona. Numeron ja lyhenteen väliin tulee välilyönti:

1 609 m
100 €
25 %

pöytäkirjan 4. §

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta