Siirry sisältöön

Koodit ja koodimaiset merkinnät: A4, K18, II-laatu, ykköstaso

Ohje lyhyesti

Numeroita ja kirjaimia sekä niiden ja merkkien yhdistelmiä käytetään monenlaisissa koodeissa, joita ovat mm. teiden nimet, koululuokat ja tilinumerot:

E18

3C-luokka

FI12 3456 0000 7890 00

Lyhyet koodit kirjoitetaan useimmiten yhteen, pitkillä koodeilla on omat ryhmittelytapansa.

Ohjeen osat ovat seuraavat:

Koko ohje

Numeroita, kirjaimia ja merkkejä sisältäviä yhdistelmiä käytetään monenlaisissa koodeissa, joilla luokitellaan ja yksilöidään ihmisiä, yhteisöjä, tuotteita jne.

Lyhyitä kirjain-numerokoodeja käytetään esimerkiksi paperikoon ilmoittamiseen (A4), bussi- ja junavuorojen merkitsemiseen (IC 58) sekä erilaisissa luokan ilmauksissa (ajokorttiluokka B). Monet lyhyet koodit kirjoitetaan ilman välilyöntiä, osassa käytäntö vaihtelee.

Pitkiä koodinumeroita ovat tilinumeroiden ohella esimerkiksi autojen rekisterinumerot, yritysten Y-tunnukset ja ALV-numerot sekä jäljempänä käsiteltävät henkilötunnus ja kiinteistötunnus. Pitkissä koodeissa on omat vakiintuneet ryhmittely- ja merkintätapansa, jotka perustuvat mm. lakeihin ja standardeihin.

Kirjain-numerokoodit

Lyhyet kirjain-numerokoodit kirjoitetaan tavallisesti yhteen ilman välilyöntejä, sillä suppea kokonaisuus on helppo hahmottaa yhteenkin kirjoitettuna:

A4, B5 (paperi- ja kirjekuorikoko)

C75 (palkkaluokka)

K18 (kielletty alle 18-vuotiailta)

bussi 21A, 4H-liitto

G20-maat

MP3-soitin ~ mp3-soitin

3D-elokuva, 3D-tulostin

B12-vitamiini ~ B12-vitamiini

omega-3-rasvahappo

Jos koodissa on useampia kirjaimia ja numeroita, se ryhmitellään pienempiin osiin. Osassa koodeja käytäntö ei ole täysin vakiintunut:

EU27 ~ EU 27

Yhdysmerkki on lyhyissä kirjain-numerokoodeissa harvinainen (esim. DC-10).

Huom. Muodollisessa asiatyylissä kannattaa koodeja taivutettaessa käyttää ilmaisutapaa A3-arkkeja, P4-järjestelmässä (vrt. tyyliltään arkisemmat: aakolmosia, peenelosessa).

Luokat, laadut, tasot ja tyypit

• Koululuokkien koodeissa voi käyttää arabialaisia tai roomalaisia numeroita ja isoja tai pieniä kirjaimia. Numero voi olla pisteetön perusluku tai pisteellinen järjestysluku, ja koodin voi kirjoittaa ilman välilyöntiä tai välilyönnillisenä. Kun luokan koodi on yhdyssanan osana, tulee yhdysmerkin edelle välilyönti silloin kun koodissakin on välilyönti:

4B-luokka ~ 4b-luokka ~ 4.B-luokka ~ 4. B -luokka ~ IV B -luokka

yhdysluokka 1–2 ~ 1–2-yhdysluokka ~ 1.–2.-yhdysluokka

6C-luokkalainen ~ 6c-luokkalainen ~ 6.C-luokkalainen ~ 6. C -luokkalainen ~
VI C -luokkalainen

• Ajokorttiluokat merkitään seuraavasti:

A-luokka, A1-luokka
B-luokka, C-luokka
CE-luokka, D1E-luokka jne.

• Sanaa luokka käytetään arabialaisen tai roomalaisen numeron kanssa ilmaisemaan laatua tai lajia. Samaan tapaan voidaan käyttää esimerkiksi sanoja laatu, taso ja tyyppi.

Ellei lukua kirjoiteta sanana (kuten ykkös-, kakkos-), sekä roomalaiset että arabialaiset numerot ovat mahdollisia. Käytettäessä roomalaista numeroa yhdysmerkki voi vaikuttaa ilmauksen lukutapaan:

I ja II luokan hedelmät ’ensimmäisen ja toisen luokan’

I- ja II-luokan hedelmät ’ykkös- ja kakkosluokan’

I tason valmentajakoulutus ’ensimmäisen tason’

I-tason valmentajakoulutus ’ykköstason’

Kun käytetään arabialaista numeroa, on sekä lukutavan että merkityksen kannalta usein selvintä vaihtaa ilmauksen osien järjestys:

luokan 1 ja 2 hedelmät
tason 1 valmentajakoulutus
tyypin 2 diabetes

Yhdysmerkin sisältävä merkintätapa ”1-luokka” sen sijaan ei ole yksiselitteinen, vaikka sitä näkee käytettävän melko paljon:

1- ja 2-luokan hedelmät
1-tason valmentajakoulutus

Odotuksenmukainen lukutapa näissä on nimittäin ”yksi-”, ”kaksi-”, kuten sanoissa 1-vaihevirta, 2-tasolentokone, 3-vaihemoottori (luetaan: yksivaihevirta, kaksitasolentokone, kolmivaihemoottori). Merkintätapa ”1-luokan hedelmä” on siis arkinen.

Usein selvintä ja yksinkertaisinta on kirjoittaa ilmaus kirjaimin:

ykkösluokan tuote
ykköstason valmentajakoulutus
kakkostyypin diabetes

yksivaihevirta
kaksitasolentokone

Vastaavasti koodimainen merkintätapa ”4-tie”, ”8-valtatie” on arkinen verrattuna yksiselitteisiin ilmauksiin Nelostie, valtatie 4, valtatie 8.

Henkilötunnus

Henkilötunnuksen alkuosassa esitetään syntymäajan päivä, kuukausi ja vuosi kukin kahdella numerolla. Jäljessä seuraava nelimerkkinen tunnusosa yksilöi samana päivänä syntyneet. Syntymäaika ja tunnus erotetaan toisistaan merkillä, joka 2000-luvulla syntyneillä on A, 1900-luvulla syntyneillä yhdysmerkki ja 1800-luvulla syntyneillä plusmerkki:

121206A123Z
230235-234Z

021299+2233

Kiinteistötunnus

Kiinteistötunnus koostuu neljästä numerosta: ensimmäinen ilmaisee kunnan, toinen sijaintialueen (kuten kylän tai kaupunginosan), kolmas ryhmän (esimerkiksi talon tai korttelin) ja neljäs rekisteriyksikön (tilan, tontin tms.). Kun kiinteistötunnus esitetään kokonaan, osien välissä käytetään yhdysmerkkiä:

427-403-2-17

Tekstissä kiinteistöön on usein selvintä viitata osin sanallisesti, osin numerolla. Tällöin ryhmän ja rekisteriyksikön numerot erotetaan kaksoispisteellä, samoin kartoissa:

Lohjan kaupungin Moision kylän tila 2:17

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Lisätietoa muualla

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta