Siirry sisältöön

Italiankieliset nimet: ääntäminen

Ohje lyhyesti

Italiankielisten nimien ääntämisessä kannattaa kiinnittää huomiota vokaalien pituuteen, tavujen painoon sekä tiettyihin konsonantteihin ja konsonanttiyhtymiin:

Giovanni [džo'vanni]
Luciano [lu'tšaano]
Michele [mi'keele]

Koko ohje

Italiankielisten nimien kirjoittaminen ja taivuttaminen on suomenkielisissä teksteissä yleensä ongelmatonta, koska erikoismerkkejä ei tarvita ja nimien loppuun voi lisätä taivutuspäätteen joko suoraan tai sidevokaalin avulla. 

Italiassa on kuitenkin sellaisia konsonantteja ja konsonanttiyhtymiä, joiden ääntämisestä tarvitaan ohjeita. Myös vokaalien pituus ja tavujen paino vaihtelevat.

Vokaalit i ja u ääntyvät tavallisesti kuten suomen kielessä. Jos i:n jälkeen on toinen, painollinen vokaali, se ääntyy kuten [j], esimerkiksi Moncalieri [monka'ljeeri]. Myös u ääntyy toisen, painollisen vokaalin edessä poikkeavasti [w], esim. Guardi ['gwardi].

Seuraavassa taulukossa esitetään yksinkertaistaen konsonanttien ääntämisohjeita. Paino on merkitty ääntämisasussa niin, että merkki ˈ on ennen painollista tavua. Tavallisimmin paino sijoittuu viimeistä edelliselle tavulle, jonka vokaali usein pitenee samalla. Taulukossa vokaalin pidentymistä on merkitty kahdella kirjaimella.

Italian ääntämisohjeita

KirjoitusÄäntämysEsimerkkejä
c1[k]Aeroporto di Caselle [aeroˈpoorto di kaˈselle], Cremona [kreˈmoona]
c2[tš]Ticino [tiˈtšiino], Vercelli [verˈtšelli]
(Kun ci on ennen a:ta, e:tä, o:ta tai u:ta, i ei äänny, esim. ciao [tšao] 'hei'.)
cc1[kk]Racconigi [rakkoˈniidži], Lecco [ˈlekko]
cc2[ttš]Occimiano [ottsiˈmjaano] (painollisen tavun i ääntyy melkein kuin [j], Acceglio [aˈttšeeljo]
ch[k]Chialamberto [kialamˈberto], Chieri [ˈkjeeri], Sacra di San Michele [ˈsaakra di san miˈkeele]
cch[kk]Vecchio [ˈvekkio], Bardonecchia [bardoˈnekkia]
g1[g]Grugliasco [gruˈljaasko]
g2[dž]Giovanni [džoˈvanni], Genova [ˈdžeenova]
(Kun gi on a:n, o:n tai u:n edessä, i ei äänny.)
gg2[ddž]Maggiore  [maˈddžoore]
gh[g]Ghigo [ˈgiigo]
sch; sc1[sk]Schio [ˈskiio]
sc2[š]Scirea   [šiˈreea], Scilla [ˈšilla]
(Kun sci on a:n, o:n tai u:n edessä, i ei äänny.)
gl[lj], [gl]Gigli [ˈdžilji], Dogliani [doˈljaani], Glorenza [gloˈrentsa] (Kun gli:n edessä on vokaali, ääntyy gl [lj], muuten gl ääntyy [gl].)
gn[nj]Collegno [kolˈleenjo]
s[s], [z]Sestriere [sestriˈeere], Assisi [asˈsiizi], Susa [ˈsuuza]
(S ääntyy [s]:nä soinnittomien konsonanttien ja usein myös vokaalien edellä sekä sanan viimeisenä kirjaimena.)
 z, zz [tts], [ddz]Torino Esposizioni [toˈriino esposiˈttsjooni], Piazza Castello [ˈpjattsa kasˈtello]

1a-, o-, u-, l- ja r-kirjaimen edellä
2i- ja e-kirjaimen edellä

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta