Gå till innehållet

Uppslag till nya vägnamn

Nya vägnamn ska passa in bland de vägnamn som redan finns i ett område och de ska dessutom hjälpa användaren att orientera sig. Vid planeringen av nya namn kan till exempel omgivningen eller ett namntema fungera som utgångspunkt.

Bäckbrinken passar som namn på en väg som går nära en bäck. Foto: Ulla Onkamo

Namnskicket i området

Hävdvunna ortnamn som används i nya vägnamn ger vägnamnen en lokal prägel och knyter dem till omgivningen. Lantmäteriverkets webbtjänst Kartplatsen är ett utmärkt hjälpmedel för den som vill använda hävdvunna ortnamn vid planeringen av nya vägnamn. På Kartplatsen är de hävdvunna ortnamnens stavning och form granskade, liksom deras placering på kartan. Bara ett begränsat antal ortnamn får plats på Kartplatsen och därför kan också materialet i Institutet för de inhemska språkens namnarkiv vara till nytta. Arkivet innehåller många ortnamn som kan användas i vägnamn men som saknas på Kartplatsen. Välj stavningen på Kartplatsen om den är en annan än i namnarkivets samlingar.

Till Namnarkivet(Öppnas i ny flik., Du omdirigeras till en annan webbtjänst.)

Till Kartplatsen(Öppnas i ny flik., Du omdirigeras till en annan webbtjänst.)

Det hävdvunna ortnamnet Vikarholmen ingår i vägnamnet Vikarholmsgränden. Foto: Maria Vidberg

Gamla kartor och handlingar kan också innehålla ortnamn som kan ingå i nya vägnamn. Stavningen på äldre kartor kan vara föråldrad. Eftersom nya vägnamn ska följa moderna skrivregler kan stavningen behöva moderniseras. Även om det står Hvitholmen på en gammal karta ska stavningen Vitholmen användas i ett nytt vägnamn.

Omgivningen

Ibland räcker de hävdvunna namnen inte till eller så används de redan i vägnamn i andra delar av kommunen. Då kan omgivningen vara till hjälp. En väg kan till exempel namnges utifrån var den går eller vad som finns vid vägen: Strandgatan, Kvarnvägen, Hängbrogränden. Också byggnader, broar, flyttblock, träd och annat som finns i omgivningen kan ge motiv för nya namn.

Strandgatan i Vasa ligger ett stenkast från havet. Foto: Bianca Ortiz Holmberg

Namnteman

Nya vägnamn kan också ha ett tema med utgångspunkt i områdets historia eller näringsliv. I ett hamnområde kan namnen ha koppling till sjöfart och i närheten av en kaffefabrik kan kaffe vara temat för namnen. Däremot är vägnamn inte en plats för gratisreklam och därför ska vägar inte få namn efter företag, som dessutom kan flytta, byta namn, gå i konkurs eller råka ut för en skandal.  Det kan vara bra att undvika teman som Kalevala och Sju bröder, som redan används i många kommuner och som därför riskerar att skapa överlappande vägnamn i grannkommuner.

Banmästargatan i Böle i Helsingfors ligger i ett område med järnvägen som namntema. Foto: Ulla Onkamo