Gå till innehållet

Källor och lästips

Asutusnimihakemisto. Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja 47. Institutet för de inhemska språken(Öppnas i ny flik., Du omdirigeras till en annan webbtjänst.). Hämtad senast 8.12.2023.

Commemorative naming practices for geographical features. Resolution VII/2, 2002. United Nations Group of Experts on Geographical Names(Öppnas i ny flik., Du omdirigeras till en annan webbtjänst.). Hämtad senast 8.12.2023.

Esbo stads karttjänst(Öppnas i ny flik., Du omdirigeras till en annan webbtjänst.). Hämtad senast 14.12.2023.

Finlex. Justitieministeriet(Öppnas i ny flik., Du omdirigeras till en annan webbtjänst.). Hämtad senast 8.12.2023.

Helsingfors stads karttjänst(Öppnas i ny flik., Du omdirigeras till en annan webbtjänst.). Hämtad senast 11.12.2023.

Henkilöiden, yritysten ja yhteisöjen muistaminen Helsingin nimistössä, 2004. Helsingfors stads namnkommitté. Bilaga till protokollet.

Institutet för de inhemska språkens webbplats(Öppnas i ny flik., Du omdirigeras till en annan webbtjänst.). Hämtad senast 8.12.2023.

Justitieombudsmannen i Sverige: Bruket av engelskspråkiga e-postadresser i Regeringskansliet(Öppnas i ny flik., Du omdirigeras till en annan webbtjänst.). Hämtad senast 11.12.2023.

Kartplatsen. Lantmäteriverket i Finland(Öppnas i ny flik., Du omdirigeras till en annan webbtjänst.). Hämtad senast 8.12.2023.

Kielitoimiston sanakirja. Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja 35. Institutet för de inhemska språken(Öppnas i ny flik., Du omdirigeras till en annan webbtjänst.). Hämtad senast 8.12.2023.

Kommunens adressystem. Anvisningar och rekommendationer. Finlands kommunförbund(Öppnas i ny flik., Du omdirigeras till en annan webbtjänst.). Hämtad senast 11.12.2023.

Myndigheternas skrivregler, 2014. Institutet för språk och folkminnen. Stockholm(Öppnas i ny flik., Du omdirigeras till en annan webbtjänst.). Hämtad senast 8.12.2023.

Namnvårdsgruppens rekommendationer för myndighetsnamn i Sverige(Öppnas i ny flik., Du omdirigeras till en annan webbtjänst.). Hämtad senast 11.12.2023.

Namnvårdsgruppens rekommendationer för namn på organisationsenheter(Öppnas i ny flik., Du omdirigeras till en annan webbtjänst.). Hämtad senast 11.12.2023.

Onkamo, Ulla, 2018: Mitä ovat Vimana, SoteDigi ja Makufi?(Öppnas i ny flik., Du omdirigeras till en annan webbtjänst.) Hämtad senast 11.12.2023.

—, 2019: Millaisia ovat asialliset, selkeät ja ymmärrettävät nimet? Kielikello 1/2019(Öppnas i ny flik., Du omdirigeras till en annan webbtjänst.). Hämtad senast 11.12.2023

—, 2019: Nimellä on väliä! − Hyvä virkakieli osallistaa ja ehkäisee syrjäytymistä(Öppnas i ny flik., Du omdirigeras till en annan webbtjänst.). Hämtad senast 11.12.2023.

Onkamo, Ulla & Maria Vidberg, 2022: Hundholmen heter Hundholmen också på finska(Öppnas i ny flik., Du omdirigeras till en annan webbtjänst.). Hämtad senast 12.12.2023.

Paikkala, Sirkka (red.) 1999: Kaavanimien hätäkaste. Nimistönsuunnittelu kunnissa 1999. Helsingfors: Forskningscentralen för de inhemska språken & Finlands kommunförbund.

Paikkala, Sirkka, Ritva Liisa Pitkänen & Peter Slotte (red.), 1999: Yhteinen nimiympäristömme. Nimistönsuunnittelun opas, 1999. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 110.) Helsingfors: Forskningscentralen för de inhemska språken & Finlands kommunförbund.

Praktiska skrivråd. Ortnamnsrådet i Sverige(Öppnas i ny flik., Du omdirigeras till en annan webbtjänst.). Hämtad senast 8.12.2023.

Riksdagens justitieombudsman, 2008: Viranomaisten internet-osoitteiden kieli(Öppnas i ny flik., Du omdirigeras till en annan webbtjänst.) (pdf). Hämtad senast 8.12.2023.

 —, 2010: Att endast ha ett engelskt namn på en enhet vid en myndighet är inte förenligt med språklagen och god förvaltning(Öppnas i ny flik., Du omdirigeras till en annan webbtjänst.) (pdf). Hämtad senast 8.12.2023.

—, 2011: Viranomaisen on esiinnyttävä oikealla nimellään(Öppnas i ny flik., Du omdirigeras till en annan webbtjänst.) (pdf). Hämtad senast 8.12.2023.

—, 2013: Förkortningen ELY-central för närings-, trafik- och miljöcentralerna strider mot språklagen och förvaltningslagen(Öppnas i ny flik., Du omdirigeras till en annan webbtjänst.) (pdf). Hämtad senast 8.12.2023.

—, 2013: Språket för åländska ortnamn på Lantmäteriverkets kartor(Öppnas i ny flik., Du omdirigeras till en annan webbtjänst.) (pdf). Hämtad senast 8.12.2023.

—, 2017: Brister i Skyddspolisens svenskspråkiga information(Öppnas i ny flik., Du omdirigeras till en annan webbtjänst.) (pdf). Hämtad senast 8.12.2023.

—, 2019: Språklig jämlikhet i Suomi.fi-tjänsten(Öppnas i ny flik., Du omdirigeras till en annan webbtjänst.) (pdf). Hämtad senast 8.12.2023.

—, 2019: JO kritiserar namnen på kommunikationsministeriets förvaltningsområde(Öppnas i ny flik., Du omdirigeras till en annan webbtjänst.). Hämtad senast 8.12.2023.

—, 2019: No-Harm Center on saanut kansalliskielten mukaiset nimet(Öppnas i ny flik., Du omdirigeras till en annan webbtjänst.) (pdf). Hämtad senast 8.12.2023.

—, 2020: Viranomaisen Findata-lisänimen asianmukaisuus(Öppnas i ny flik., Du omdirigeras till en annan webbtjänst.) (pdf). Hämtad 8.12.2023.

—, 2021: Valtioneuvoston hankkeiden nimissä on käytettävä kansalliskieliä(Öppnas i ny flik., Du omdirigeras till en annan webbtjänst.) (pdf). Hämtad senast 8.12.2023.

—, 2021: HUS-nimen käyttö(Öppnas i ny flik., Du omdirigeras till en annan webbtjänst.) (pdf). Hämtad senast 8.12.2023.

—, 2022: Kaupungin tapahtuman yksinomaan englanninkielinen nimi(Öppnas i ny flik., Du omdirigeras till en annan webbtjänst.) (pdf). Hämtad senast 8.12.2023.

—, 2023: Harrastetoimintapalvelun kieli(Öppnas i ny flik., Du omdirigeras till en annan webbtjänst.) (pdf). Hämtad senast 8.12.2023.

Stora finsk-svenska ordboken. Institutet för de inhemska språkens webbpublikationer 52. Institutet för de inhemska språken(Öppnas i ny flik., Du omdirigeras till en annan webbtjänst.). Hämtad senast 8.12.2023.

Svenska Akademiens ordbok. Svenska Akademien(Öppnas i ny flik., Du omdirigeras till en annan webbtjänst.). Hämtad senast 8.12.2023.

Svenska Akademiens ordlista, 2015. Svenska Akademien(Öppnas i ny flik., Du omdirigeras till en annan webbtjänst.). Hämtad senast 8.12.2023.

Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien, 2021. Svenska Akademien(Öppnas i ny flik., Du omdirigeras till en annan webbtjänst.). Hämtad senast 8.12.2023.

Svenska ortnamn i Finland, 2012. Institutet för de inhemska språkens webbpublikationer 32. Institutet för de inhemska språken(Öppnas i ny flik., Du omdirigeras till en annan webbtjänst.). Hämtad senast 8.12.2023.

Svenska skrivregler, 2017. Språkrådets skrifter 22. Institutet för språk och folkminnen.

Svenska språknämndens rekommendation om namn på sammanslagna kommuner, 2006. Språkbruk 4/2006(Öppnas i ny flik., Du omdirigeras till en annan webbtjänst.). Hämtad senast 11.12.2023.

Vidberg, Maria, 2016: Namngivningsgrunder i fokus(Öppnas i ny flik., Du omdirigeras till en annan webbtjänst.). Hämtad senast 8.12.2023.

—, 2017: Livskraft och välfärd i kommunal namngivning(Öppnas i ny flik., Du omdirigeras till en annan webbtjänst.). Hämtad senast 8.12.2023.

—, 2017: Språkliga hjälpmedel vid namnplanering(Öppnas i ny flik., Du omdirigeras till en annan webbtjänst.). Hämtad senast 8.12.2023.

—, 2018: Sammanslagna skolor och skolors namn(Öppnas i ny flik., Du omdirigeras till en annan webbtjänst.). Hämtad senast 8.12.2023.

—, 2019: Ortnamn ska leva med sin tid(Öppnas i ny flik., Du omdirigeras till en annan webbtjänst.). Hämtad senast 8.12.2023.

—, 2019: Vårdcentraler samt vård- och landskapsreformen(Öppnas i ny flik., Du omdirigeras till en annan webbtjänst.). Hämtad senast 8.12.2023.

—, 2019: No-Harm Center är ett misslyckat namn(Öppnas i ny flik., Du omdirigeras till en annan webbtjänst.). Hämtad senast 11.12.2023.

—, 2019: Grinden avstängd(Öppnas i ny flik., Du omdirigeras till en annan webbtjänst.). Hämtad senast 12.12.2023.

—, 2020: Benämningen välfärdsområde är inte sakligt myndighetsspråk(Öppnas i ny flik., Du omdirigeras till en annan webbtjänst.). Hämtad senast 8.12.2023.

—, 2021: Namnet Lillören ska stavas på samma sätt i hela landet(Öppnas i ny flik., Du omdirigeras till en annan webbtjänst.). Hämtad senast 8.12.2023.

—, 2021: Personnamn i gatunamn − med ett s i fogen eller inte?(Öppnas i ny flik., Du omdirigeras till en annan webbtjänst.) Hämtad senast 8.12.2023.

—, 2021: Finska förkortningar är inte svenska(Öppnas i ny flik., Du omdirigeras till en annan webbtjänst.). Hämtad senast 12.12.2023.

—, 2022: Namnet på en app är också myndighetsspråk(Öppnas i ny flik., Du omdirigeras till en annan webbtjänst.). Hämtad senast 12.12.2023.

Vuolab-Lohi, Kaarina, 2011: Saamenkieliset paikannimet Suomessa. Kielikello 4/2011(Öppnas i ny flik., Du omdirigeras till en annan webbtjänst.). Hämtad senast 8.12.2023.