Siirry sisältöön

Lähteet ja lisälukemista

Painetut lähteet

Paikkala, Sirkka – Pitkänen, Ritva Liisa – Slotte, Peter (toim.) 1999: Yhteinen nimiympäristömme. Nimistönsuunnittelun opas. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 110. Helsinki 1999: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus ja Suomen kuntaliitto.

Paikkala, Sirkka (toim.) 1999: Kaavanimien hätäkaste. Nimistönsuunnittelu kunnissa 1999. Helsinki 2000: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus ja Suomen kuntaliitto.

Verkkolähteet

Ahvenanmaan itsehallintolaki 1991/1144. Viitattu 4.9.2023.(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Aikio, Samuli – Paikkala, Sirkka – Slotte, Peter 2001: Ohjeita kaksikielisten alueiden nimistönsuunnitteluun. Kielikello 2/2001.(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Asutusnimihakemisto. Kotimaisten kielten keskus. Viitattu 31.8.2023. (avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Commemorative naming practices for geographical features. Päätöslauselma VII/2, 2002. United Nations Group of Experts on Geographical Names. Viitattu 8.9.2023.(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisu kanteluun 3802/4/07: Viranomaisten internet-osoitteiden kieli. Viitattu 31.8.2023. (pdf)(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisu kanteluun 4032/4/08: Vain englanninkielinen viranomaisen toimintayksikön nimi ei ole kielilain ja hyvän hallinnon mukainen. Viitattu 31.8.2023. (pdf)(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisu kanteluihin 2745/4/10, 2995/4/10, 3581/4/10 ja 3706/4/10: Viranomaisen on esiinnyttävä oikealla nimellään. Viitattu 31.8.2023. (pdf)(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisu kanteluun 580/4/12: Språket för Åländska ortnamn på lantmäteriverkets kartor. Viitattu 31.8.2023. (pdf)(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisu kanteluun 4925/4/12: Förkortningen ELY-central för närings-, trafik- och miljöcentralerna strider mot språklagen och förvaltningslagen. Viitattu 31.8.2023. (pdf)(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisu kanteluun 5513/2016: Brister i skyddspolisens svenskspråkiga information. Viitattu 31.8.2023. (pdf)(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisu kanteluun 1520/2018: Språklig jämlikhet i Suomi.fi-tjänsten. Viitattu 31.8.2023. (pdf)(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisu kanteluun 6513/2018: Oikeusasiamies moittii liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan nimiä. Viitattu 31.8.2023. (pdf)(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisu kanteluun 1167/2019: Valtioneuvoston hankkeiden nimissä on käytettävä kansalliskieliä. Viitattu 31.8.2023. (pdf)(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisu kanteluun 5003/2019: No-Harm Center on saanut kansalliskielten mukaiset nimet. Viitattu 31.8.2023. (pdf)(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisu kanteluihin 333/2020 ja 458/2020: Viranomaisten Findata-lisänimen asianmukaisuus. Viitattu 31.8.2023. (pdf)(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisu kanteluun 1316/2020: HUS-nimen käyttö. Viitattu 31.8.2023. (pdf)(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisu kanteluun 6847/2021: Kaupungin tapahtuman yksinomaan englanninkielinen nimi. Viitattu 31.8.2023. (pdf)(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisu kanteluun 386/2023: Harrastetoimintapalvelun kieli. Viitattu 18.9.2023. (pdf)(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Hakala, Ulla – Sjöblom, Paula 2016: Kunnan nimellä on väliä. Kielikello 2/2016.(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Hallintolaki 2003/434. Viitattu 4.9.2023.(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Hallituksen esitys Eduskunnalle hallintolaiksi ja laiksi hallintolainkäyttölain muuttamisesta. HE 72/2002. Viitattu 8.12.2023.(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Helsingin karttapalvelu. Viitattu 1.9.2023.(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Institutet för språk och folkminnen 2021: Namnvårdsgruppens rekommendationer för myndighetsnamn i Sverige 1.5.2021. Viitattu 1.9.2023.(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Kielitoimiston ohjepankki. Kotimaisten kielten keskus. Viitattu 4.9.2023.(avautuu uuteen ikkunaan)

Kielilaki 2003/423. Viitattu 4.9.2023.(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Kotimaisten kielten keskus 2019: No-Harm Center on epäonnistunut nimi. Ajankohtaista nimistä -palsta 30.8.2019.(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Kotimaisten kielten keskus 2021: Hyvä virkakieli – Nimet toimiviksi. Verkkokurssi. E-oppiva.(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Kotimaisten kielten keskus 2021: Sairaaloiden oheisnimet eivät palvele asiakasta. Ajankohtaista nimistä -palsta 12.1.2021.(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Kotimaisten kielten keskus: Lausunnot ja kannanotot 2021 alkaen. Viitattu 4.9.2023.(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Laaksonen, Marianne 2015: Ohjeita osastojen nimien ja kieliasun suunnitteluun. Hyvää virkakieltä -palsta 24.3.2015.(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Laine, Annu 2014: Itella vaikenee nimenmuutoksen hinnasta – ”Posti on luonteva nimi posti- ja logistiikkayhtiölle”. Ilta-Sanomat 13.8.2014.(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Lantmäteriet 2016: Praktiska skrivråd 8/2016. Viitattu 1.9.2023. (pdf)(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Lehtonen, Johanna – Isokoski, Alisa 2013: Namnplanerarnas utmaningar i inkorporeringens svallvågor. Anslutningen av Östersundom och Västerkullakilen till Helsingfors år 2009. Julkaisussa: Namn i stadsmiljö. Helsinki: Kotimaisten kielten keskus. (pdf)(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Liikenne- ja viestintävirasto: Millainen on hyvä verkkotunnus? Viitattu 1.9.2023.(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Maanmittauslaitos: Karttapaikka. Maastokarttojen tarkin taso, peruskartta. Viitattu 1.9.2023.(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Minilex. Lakia helpommin. Viitattu 1.9.2023.(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Nimiarkisto. Kotimaisten kielten keskus. Viitattu 1.9.2023.(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Onkamo, Ulla 2015: Ammatillisten oppilaitosten nimet. Kielikello 2/2015.(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Onkamo, Ulla 2016: Varo työnimeä! Hyvää virkakieltä -palsta 17.3.2016.(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Onkamo, Ulla 2016: Muistettavaa muistonimeämisestä. Hyvää virkakieltä -palsta 25.5.2016.(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Onkamo, Ulla 2016: Nimistönsuunnittelun perusasioita. Kielikello 2/2016.(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Onkamo, Ulla 2016: Yhdistyvien oppilaitosten nimet. Hyvää virkakieltä -palsta 7.10.2016.(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Onkamo, Ulla 2016: Pitäjät pinnalla. Kielikello 4/2016.(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Onkamo, Ulla 2016: Hyvinvointikeskuksen vastaanotossa. Hyvää virkakieltä -palsta 1.12.2016.(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Onkamo, Ulla 2017: Kuta koulu kovempi, sitä nimi oudompi. Kotus-blogi 18.1.2017.(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Onkamo, Ulla 2017: Yhdysmerkki ja ajatusviiva merkitsevät nimissä eri asioita. Hyvää virkakieltä -palsta 16.2.2017.(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Onkamo, Ulla 2018: Mitä toimiala tarkoittaa nimissä? Kielikello 2/2018.(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Onkamo, Ulla 2018: Mitä ovat Vimana, SoteDigi ja Makufi? Hyvää virkakieltä -palsta 31.10.2018.(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Onkamo, Ulla 2019: Nimellä on väliä! − Hyvä virkakieli osallistaa ja ehkäisee syrjäytymistä. Valtiovarainministeriön politiikkakatsaus 1/2019. (pdf)(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Onkamo, Ulla 2019: Millaisia ovat asialliset, selkeät ja ymmärrettävät nimet? Kielikello 1/2019.(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Onkamo, Ulla 2019: Tarvitaanko adjektiiveja hallinnon nimissä? Kotus-blogi 20.5.2019.(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Onkamo, Ulla 2020: Kun terveyskeskuksista tuli uhanalaisia. Kielikello 3/2020.(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Onkamo Ulla 2019: Hyvän nimistön opas avuksi hallinnon työntekijöille. Hyvää virkakieltä -palsta 24.9.2019.(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Onkamo, Ulla 2020: Versovia nimiongelmia. Kotus-blogi 26.5.2020.(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Onkamo, Ulla 2021: Läpipääsemätön lyhenneviidakko. Hyvää virkakieltä -palsta 18.5.2021.(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Onkamo, Ulla 2021: Suosituksia hyvinvointialueiden nimien käyttöön. Kielikello 4/2021.(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Onkamo, Ulla 2022: Kuntien nimenmuutosehdotukset huolestuttavat. Kotus-blogi 31.3.2022.(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Onkamo, Ulla 2022: Hyvä viranomaisen verkkotunnus yhdistyy selvästi viranomaisen nimeen. Kielikello 2/2022.(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Onkamo, Ulla 2023: Sosiaali- ja terveyspalveluja tarjoavien toimipisteiden nimet. Kielikello 1/2023.(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Onkamo, Ulla 2023: Kansainvälisyyden tavoittelua lainsäädännöstä piittaamatta. Kielikello 2/2023.(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Paikkala, Sirkka 2005: Kunnannimet murroksessa. Kielikello 4/2005.(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Paikkala, Sirkka 2009: Sammatin pojasta Lohjan pojaksi? Kuntien nimenmuutokset vuonna 2009. Kielikello 1/2009.(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Paikkala, Sirkka 2009: Kunta, kaupunki ja pitäjä. Kielikello 3/2009.(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Paikkala, Sirkka 2010: Fimeasta Stroke Unitiin – julkisten palvelujen nimet. Kielikello 3/2010.(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Paikkala, Sirkka 2014: Virallinen ja epävirallinen nimi. Kielikello 1/2014.(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Paikkala, Sirkka 2014: Suomen Posti? Kotus-blogi 14.8.2014.(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Paikkala, Sirkka 2014: Miten hallinnon nimet syntyvät? Kielikello 3/2014.(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Paikkala, Sirkka – Suviranta, Sami 2011: Sama nimi kahdessa paikassa – ongelmia osoitteessa? Kielikello 2/2011.(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Pitkänen, Toni 2015: Itellan palaaminen Postiksi maksoi pari miljoonaa euroa. Ylen uutiset 12.1.2015. Viitattu 31.8.2023.(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Saamen kielilaki 2003/1086. Viitattu 4.9.2023.(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Suomen kielen lautakunnan kannanotto 2012: Tammisaari vai Raasepori vai Raaseporin Tammisaari? 19.3.2012.(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Suomen kielen lautakunnan suositus 2001: Ohjeet kaksikielisen alueen kaava- ja haja-asutusalueiden nimien antamiseen 12.2.2001.(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Suomen kielen lautakunnan suositus 2002: Nimityyppi Hanko Pohjoinen 2.12.2002.(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Suomen kielen lautakunnan suositus 2003: Valtionhallinnon nimien alkukirjaimet 22.5.2003.(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Suomen kielen lautakunnan suositus 2004: Oppilaitosten nimien muodostaminen ja oikeinkirjoitus 13.12.2004.(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Suomen kielen lautakunnan suositus 2006: Yhdistyvien kuntien nimet 13.2.2006.(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Suomen kielen lautakunnan suositus 2009: Julkishallinnon erisnimet ja niiden suunnittelu 11.11.2009.(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Suomen kielen lautakunnan suositus 2022: Sosiaali- ja terveydenhuollon nimien suunnittelua parannettava 9.11.2022.(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Suomen perustuslaki 1999/731. Viitattu 4.9.2023.(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Suomi.fi: Näin julkinen hallinto toimii. Viitattu 1.9.2023.(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Suviranta, Sami 2004: Leppävaaran nimistö. Espoon kaupunkisuunnittelukeskus. Viitattu 1.9.2023.(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Suviranta, Sami 2004: Lintuvaaran nimistö. Espoon kaupunkisuunnittelukeskus. Viitattu 19.9.2023.(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Suviranta, Sami 2010: Polku, silta ja solmu tarvitsevat nimensä. Kielikello 2/2010.(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Suviranta, Sami 2012: Katu vai tie? Kielikello 2/2012.(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Tiililä, Ulla 2010: Hallintolaki koskee myös virastojen nimiä. Kielikello 1/2010.(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Ukskoski, Laura 2019: Karamzininrannasta Aulis Rytkösen kadulle. Tutkimus 2000-luvun muistonimeämisestä. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto, suomen kieli.(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Valtionvarainministeriö 2021: Valtionhallinnon toimintojen järjestämisessä noudatettavat periaatteet – valtion virastot. Viitattu 1.9.2023. (pdf)(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Valtioneuvoston kanslia 2017: Hallituksen kertomus kielilainsäädännön soveltamisesta 8/2017. Viitattu 1.9.2023. (pdf)(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Vidberg, Maria 2016: Namngivningsgrunder i fokus. Finlands kommuntidning 18.2.2016.(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Vuolab-Lohi, Kaarina 2011: Saamenkieliset paikannimet Suomessa. Kielikello 4/2011.(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Wihuri, Elina 2017: Petäjäinen ja Kajhället – saarten osoitenimien suunnittelu. Kielikello 4/2017.(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Viittomakielilaki 2015/359. Viitattu 4.9.2023.(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Wikipedia: Valtionyhtiö. Viitattu 1.9.2023.(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Wikipedia: Virasto. Viitattu 1.9.2023.(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Muut lähteet

Helsingin kaupungin nimistötoimikunta: Henkilöiden, yritysten ja yhteisöjen muistaminen Helsingin nimistössä. Pöytäkirjan liite. Hyväksytty nimistötoimikunnan kokouksessa 15.9.2004.