Siirry sisältöön

Vierassanat: laser, moduuli (lyhyt ja pitkä vokaali)

Ohje lyhyesti

Monissa lainasanoissa vokaalin pituus vaihtelee sanatyypeittäin (esim. looginen, logiikka), mutta osin vaihtelu on myös sanakohtaista. Suositeltava kirjoitusasu kannattaa tarkistaa sanakirjoista.

Ohjeen osat ovat seuraavat:

Koko ohje

Ensimmäisen tavun vokaalin pituus: bonus vai boonus?

Eräiden monitavuisten suomeen mukautuneiden lainojen ensimmäisen tavun pituudessa on säännöllistä vaihtelua:

eeppinen, epiikka
eettinen, etiikka
fyysinen, fysiikka
koominen, komiikka
looginen, logiikka

dynaaminen, dynamiikka
eroottinen, erotiikka

Ensimmäisen tavun vokaalin pituus voi vaihdella myös sanoittain. Suositeltava kirjoitusasu kannattaakin tarkistaa sanakirjoista. Esimerkiksi seuraavissa sanoissa ensimmäisen tavun vokaali on pitkä:

beeta, gaala
geeli, moodi
foorumi, tuutori

Sen sijaan esimerkiksi seuraavissa sanoissa vokaali on lyhyt:

boa, bonus
laser, radon
virus, media

Huom. farao ~ faarao

Muiden tavujen vokaalin pituus: moduuli vai moduli?

Aikanaan ruotsin sanoja lainautui suomen kieleen esimerkiksi niin, että lainatun sanan loppuun lisättiin i, esimerkiksi ruotsin ballad > suomen balladi. Joissain tapauksissa ruotsin painollisena ääntyvä jälkitavu mukautui suomeen pitkävokaalisena (panel > suomen paneeli). Tällä tavoin saatuun muottiin on sittemmin mukautettu sanoja myös esimerkiksi englannista (esimerkiksi modeemi).

Kolmi- tai useampitavuisten lainasanojen vokaalin pituus määräytyy seuraavien periaatteiden mukaisesti:

• Tavallisesti toiseksi viimeisen tavun vokaali on pitkä:

banaali, moduuli
intiimi, jasmiini
paneeli, vinyyli, sosiaali(huolto)
analyysi

Pitkä vokaali on myös tavussa, joka edeltää loppua -beli, -beri ja -deri:

paraabeli
kaliiberi
kateederi

• Vähintään kolmitavuisissa substantiiveissa on lyhyt vokaali seuraavissa tapauksissa:

– viimeistä edellisessä tavussa b:n, d:n, f:n ja g:n edellä:

aladobi, mikrobi
balladi, invalidi, marmeladi
filosofi, katastrofi

kosmetologi, sosiologi
ameba, kollega, synagoga

– sananlopun -ia edellä:

akasia
albania
diakonia
filatelia
lobelia

– vokaali o sananlopuissa -oli, -omi, -oni, -ori ja -ovi:

petroli
datanomi
asetoni
monitori
alkovi

• Ennen -io-loppua vokaali on muuten pitkä mutta lopuissa -itio, -isio ja -orio lyhyt:

obligaatio, evoluutio, emootio
diffuusio, eroosio, koheesio
planetaario

koalitio
televisio
auditorio

• Samat periaatteet pätevät myös silloin, kun tällaisista sanoista muodostetaan uusia sanoja esimerkiksi sananlopun -(i)nen, -(i)us, -(i)suus, -lainen tai -staa avulla (eli suomen kielen johtimen avulla):

vinyylinen, banaalius, eettisyys
materiaalisuus, materiaalistaa, materiaalistuminen
symbolisuus

Sen sijaan vokaali on lyhyt sananloppujen -isti ja -iikka edellä sekä -soida- ja -soitua-loppuisissa verbeissä:

aktivisti (vrt. aktiivi)
politiikka, politisoitua (vrt. poliittinen)
analysoida (vrt. analyysi)

Monet sanat ovat yleisperiaatteista riippumatta kuitenkin vakiintuneet joko pitkä- tai lyhytvokaalisiksi:

pistooli, postiljooni
alkali, bitumi
kameli, kaneli

romani (vrt. romaani ’kirja’)
sikari, vaneri
desibeli, evankelinen

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Lisätietoa muualla

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta