Siirry sisältöön

Tavutus sanan alussa: seas-sa vai se-as-sa?

Ohje lyhyesti

Vaikka sanan alussa olisi vokaalien välissä tavuraja (se-assa), sanaa ei kannata jakaa eri riveille noiden vokaalien välistä. Mieluummin jaetaan näin:

seas-
sa

Katso myös ohjetta

Koko ohje

• Ensimmäisen tavun raja ratkeaa sillä perusteella, muodostavatko peräkkäiset eri vokaalit diftongin vai eivät. Diftongit kuuluvat samaan tavuun, muut vokaaliyhtymät eri tavuihin. Yleiskielen diftongeja ovat

ai, ei, oi, ui, yi, äi, öi
ey, iy, äy, öy
au, eu, iu, ou
ie, uo, yö

Esimerkiksi seuraavissa sanoissa vokaalien yhtymät eivät ole diftongeja, ja vokaalien välissä on tämän periaatteen mukaisesti tavuraja:

pi-an, ra-e, ko-e, te-os

pi-a-no, bi-o-lo-gi, ge-o-met-ri-a

Pi-a, Tii-a, Le-o, Jo-el

Huom. puheessa jokin vokaaliyhtymä voi kuitenkin ääntyä myös diftongimaisesti yhtenä tavuna, esimerkiksi ”bio”, ”Pia”. Murteissa on joka tapauksessa enemmän diftongeja kuin yleiskielessä: mua, koera, hiano, tiällä).

Tavuttaessa on hyvä muistaa, että sanan jakautuminen tavuihin ja rytmiyksikköihin on eri asia kuin sanan jakaminen eri riveille tekstissä. Esimerkiksi nimessä Tiia on kaksi tavua (Tii-a), mutta tekstissä siitä ei katkaista eri riveille, koska vokaalia ei jätetä riville yksin.

• Eräät vierekkäisten vokaalien yhtymät näyttävät diftongilta, mutta niiden välissä voi silti olla tavuraja. Rajan voi myös varsinkin i-loppuisissa yhtymissä hahmottaa kahdella tavalla. Sellaisia ovat yhtymät, jotka muodostuvat, kun k katoaa (astevaihtelun takia) sanan taivutusmuodossa:

hien ~ hi-en (hiki)
pien ~ pi-en (piki; vrt. Liisa pien)
lain ~ la-in (laki)

• Lukijalle on helpompaa, jos sanaa ei jaeta eri riveille ensimmäisen tavun rajalta niin, että toiselle riville joutuu lyhyt vokaalialkuinen tavu (esim. vi-an). Varsinkin vierassanoissa a- tai o-loppuinen vokaaliyhtymä voi hahmottua yhdeksi rytmiyksiköksi (pia-no, bio-logi). Siksikin on luontevaa jakaa sana riveille niin, että rivin alkuun ei tule vokaalialkuista tavua. Lyhyitä sanoja ei kannata jakaa eri riveille lainkaan.

Ei näinVaan näin
vi-
an
vian
se-
assa
seas-
sa
hi-
en
hien
di-
a
dia
pi-
ano
pia-
no
re-
alistinen
rea-
listinen
ko-
alitio
koa-
litio

• Kahden saman vokaalin välissä oleva tavuraja osoitetaan heittomerkillä:

vaa’an (vaaka)
ko’oissa (koko)
rei’ittää

ruo’on (ruoko)
nau’un (naukua)
liu’un (liukua)

i’issä (ikä)
hi’issä (hiki)
pi’issä (piki)

Näissäkään tapauksissa sanan jakamista eri riveille ei suositella. Jos niin kuitenkin täytyy tehdä, heittomerkki jätetään pois:

vaa-
an
ko-
oissa
rei-
ittää
ruo-
on
liu-
un

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Lisätietoa muualla

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta