Siirry sisältöön

Tavutus ensitavua pidemmällä: rak-kaut-ta vai rak-ka-ut-ta?

Ohje lyhyesti

Esimerkiksi sanan rakkautta voi periaatteessa tavuttaa kahdella tavalla:

rak-ka-ut-ta
rak-kaut-ta

Katso myös ohjetta

Koko ohje

Rak-ka-ut-ta vai rak-kaut-ta?

Sanan ensitavua pidemmällä voi u-, y-loppuiset kahden vokaalin kokonaisuudet hahmottaa joko eri tavuihin kuuluviksi vokaaliyhtymiksi tai samaan tavuun kuuluviksi diftongeiksi (ks. näistä termeistä ohjetta Tavutus: yleisperiaatteet kohdasta Lisätietoa toisessa ohjeessa):

ta-lo-us ~ ta-lous
no-pe-us ~ no-peus
pa-la-u-tus ~ pa-lau-tus

rak-ka-ut-ta ~ rak-kaut-ta
hyök-kä-yk-sen ~ hyök-käyk-sen
vih-ki-y-ty-ä ~ vih-kiy-ty-ä

Käytännössä tavuraja on usein diftongiin loppuvan tavun jäljessä (no-peu-den) tai konsonanttiin loppuvan tavun tapauksessa edeltävien vokaalien välissä (rak-ka-ut-ta). Esimerkiksi laulunsanoituksissa käytetään rytmisyistä myös tavutusta no-peut-ta, rak-kaut- ta.

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Lisätietoa muualla

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta