Siirry sisältöön

Taivutustyyppejä: voita, teitä, tiitä

Ohje lyhyesti

Sellaisilla yksitavuisilla sanoilla kuin voi, pai, pii ja tii on samannäköisiä muotoja yksikössä ja monikossa:

tähän voihin
näihin voihin

Koko ohje

Monilla yksitavuisilla sanoilla on monitulkintaisia taivutusmuotoja. Tällaisia ovat esimerkiksi voita (sanan voi yksikön ja monikon partitiivimuoto sekä sanan vuo monikon partitiivimuoto) ja teitä (sanan tie tai tee monikon partitiivimuoto, mutta se on myös samanhahmoinen te-pronominin partitiivimuodon kanssa). Eri tavoin moniselitteiset sanat on merkitty taulukkoon lihavoiden:

Taulukko: Eräiden yksitavuisten sanojen taivutusmuotoja

vuovuon, vuota, vuohon
vuot, voiden ~ voitten, voita, voihin
voivoin, voita, voihin
voit, voiden ~ voitten, voita, voihin
paipain, paita, paihin
pait, paiden ~ paitten, paita, paihin
teeteen, teetä, teehen
teet, teiden ~ teitten, teitä, teihin
tietien, tietä, tiehen
tiet, teiden ~ teitten, teitä, teihin
tiitiin, tiitä, tiihin
tiit, tiiden ~ tiitten, tiitä, tiihin
piipiin, piitä, piihin
piit, piiden ~ piitten, piitä, piihin

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta