Siirry sisältöön

Taivutustyyppejä: väsyneisiin ja väsyneihin

Ohje lyhyesti

Vaihtoehdot väsyneisiin ja väsyneihin, vapaisiin ja vapaihin, perheisiin ja perheihin ovat yleiskielen mukaisia. -siin-loppuinen muoto on käytössä tavallisempi.

Koko ohje

Joissakin taivutustyypeissä voi illatiiviksi kutsutulla sijamuodolla olla kaksi vaihtoehtoista monikon muotoa, -siin-loppuinen ja -hin-loppuinen:

väsyneisiin ja väsyneihin
innostuneisiin ja innostuneihin

perheisiin ja perheihin
aatteisiin ja aatteihin

vapaisiin ja vapaihin
suklaisiin ja suklaihin

Näistä -siin-loppuinen on käytössä tavallisempi, mutta molemmat ovat yleiskielen mukaisia.

Seuraavassa taulukossa on esitetty sanatyypit, joissa päätteiden -siin ja -hin vaihtelu on mahdollista. Käytännössä enemmälti vaihtelua on vain sanatyypissä kevyt, kevyisiin ~ kevyihin (ks. myös ohjetta taivutuksesta olut, oluen, olueen kohdasta Lisätietoa toisessa ohjeessa). 

Taulukko: Sanatyypit, joiden monikossa on päätevaihtelua -siin ja -hin

Monikon illatiivi
(moniin x:iin)
Esimerkkejä muista samantyyppisistä sanoista
kevytkevyisiin ~ kevyihinlyhyt, ohut, olut, airut, kätkyt, neitsyt
perheperheisiin ~ perheihinaave, hame, kekäle, kide, ohje, pökäle, taide, tuote, valmiste
rakasrakkaisiin ~ rakkaihinvaras, asiakas, kallis, kaunis
vapaavapaisiin ~ vapaihinsuklaa, tienoo, takuu, hakkuu
vaikeavaikeisiin ~ vaikeihinrohkea, usea, ainoa
väsynytväsyneisiin ~ väsyneihinpäihtynyt, kokenut

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta