Siirry sisältöön

Taivutustyyppejä: vanhainkoti, kansainvälinen

Ohje lyhyesti

Sanojen vanha ja pyhä kaltaisten sanojen tavallinen monikon genetiivimuoto on vanhojen, pyhien. Sellaisia muotoja kuin vanhain ja pyhäin esiintyy lähinnä joissakin yhdyssanoissa:

vanhainkoti
vanhempainilta

Muuten tämäntyyppiset taivutusmuodot ovat tyyliltään vanhahtavia.

Koko ohje

Tavallisesti a/ä-loppuisten sanojen, kuten vanha, pyhä, opettaja, monikon genetiivimuoto muodostetaan niin, että siinä on sama monikollinen runko-osa (vartalo, esim. vanho-, pyhi-) kuin muissakin monikkomuodoissa: 

vanha, vanhojen, vanhoja, vanhoilla

opettaja, opettajien, opettajia, opettajilla

pyhä, pyhien, pyhiä, pyhillä

Joskus monikon genetiivimuoto kuitenkin perustuu poikkeuksellisesti sanan yksikkömuotoon, esim. vanha+in. Tällaisia muotoja käytetään erityisesti joidenkin yhdyssanojen alkuosassa:

edustajainhuone, opettajainhuone, vanhainkoti

pyhäinpäivä, varainkeruu

voimainkoetus, valtiovarainministeri

vanhempainilta, kansainvälinen

Vastaava -in-pääte on myös muutamassa i-loppuisessa sanassa (esim. vanki, vankein), jollaisten taivutuksessa muuten käytetään -en-päätettä (vankien):

pappeinkokous, vankeinhoitoasetus

Muoto esiintyy myös muutamissa monikollisissa paikannimissä:

Virrat, Virtain

Yhdysvallat, Yhdysvaltain ~ Yhdysvaltojen

Lisäksi se on kivettynyt joihinkin yksittäisiin nimiin tai nimityksiin, kuten Puolustusvoimain komentaja, Helsingin Sanomain säätiö, vaikka muuten muoto puolustusvoimien ja Helsingin Sanomien on tavallisempi.

Tätä monikon genetiivimuotoa esiintyy myös sanonnoissa:

kautta rantain
aikain takaa

Muussa käytössä muoto on tyyliltään vanhahtava tai leikillinen verrattuna monikkopohjaiseen muotoon:

voimainsa tunnossa (vrt. voimiensa tunnossa)

rouvain huvit (vrt. rouvien huvit)

herrain illanvietto (vrt. herrojen illanvietto)

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta