Siirry sisältöön

Taivutustyyppejä: tärkeää ja tärkeätä, radiota

Ohje lyhyesti

Suurella osalla -ea/-eä-loppuisista sanoista, kuten makea ja tärkeä, on yleiskielessä kaksi vaihtoehtoista muotoa yksikön partitiivissa (joka vastaa kysymyksiin mitä?, millaista?):

makea, makeaa ~ makeata
tärkeä, tärkeää ~ tärkeätä

Tyyppi makeaa ja tärkeää on asiateksteissä paljon tavallisempi kuin -ta-/--loppuinen vaihtoehto.

Muilla kahteen eri vokaaliin loppuvilla sanoilla on yleiskielessä vain yksi muoto:

radio, radiota
museo, museota

Koko ohje

• Adjektiiveilla, joiden lopussa on -ea/-, on kaksi mahdollista yksikön partitiivimuotoa: -a/-päätteinen tärkeää ja -ta/-tä-päätteinen tärkeä. Näistä -a/-ä-päätteen sisältävä tärkeää on yleiskielisissä teksteissä selvästi tavallisempi kuin -ta/-tä-päätteinen tärkeätä. Vastaavaa vaihtelua on myös sanalla ainoa.

vaikea, vaikeaa ~ vaikeata
makea, makeaa ~ makeata

oikea, oikeaa ~ oikeata
tärkeä, tärkeää ~ tärkeätä

ainoa, ainoaa ~ ainoata

Puhekielessä tavallisia ovat tärkeetä-, vaikeeta-tyyppiset muodot.

Myös -ea-loppuisilla substantiiveilla hopea, häpeä ja lipeä on periaatteessa vastaavaa päätevaihtelua:

hopea, hopeaa ~ hopeata
häpeä, häpeää ~ häpeätä
lipeä, lipeää ~ lipeätä

Käytännössä lyhyempi vaihtoehto (hopeaa) on asiateksteissä selvästi tavallisempi.

Huom. -ea-loppuisissa vierassanoissa, kuten idea, apnea, attasea, heprea, komitea, ei yleiskielessä kuitenkaan ole tässä vaihtelua: ideaa, attaseaa.

• Myöskään -ia- ja -ua-loppuisissa sanoissa ei yleiskielessä ole vaihtelua:

astia, astiaa
media, mediaa
terapia, terapiaa

saippua, saippuaa
chihuahua, chihuahuaa

Murteissa tavallisia ovat myös -ta-päätteiset muodot: astiata, saippuata. Vastaavia muotoja on monissa muissakin kuin -ea-, -ia-loppuisissa sanoissa, esim. ihanata, makkarata.

• Sanoilla, joiden lopussa on -io/- (kuten ansio, hirviö) tai -eo (kuten museo), on yleiskielessä vain -ta/-tä-päätteinen yksikön partitiivimuoto:

autio, autiota
hymiö, hymiötä
lukio, lukiota
museo, museota

radio, radiota
video, videota
visio, visiota
yhtiö, yhtiötä

aggressio, aggressiota
animaatio, animaatiota
inflaatio, inflaatiota

Tiesitkö?

Radioa

Eräistä -io/-iö-loppuisista sanoista näkee jonkin verran käytettävän myös lyhempää muotoa: hymiöä, lukioa, radioa, videoa. Tämä lyhempi muototyyppi esitettiin Nykysuomen sanakirjassa (1951–1961) mahdollisena yleiskielisenäkin vaihtoehtona, tosin sulkeisiin merkittynä.

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta