Siirry sisältöön

Taivutustyyppejä: palveluita ja palveluja, mansikoihin ja mansikkoihin

Ohje lyhyesti

Sanojen palvelu ja numero kaltaisilla sanoilla on eräissä monikon muodoissa eri taivutusvaihtoehtoja, jotka kaikki ovat yleiskielen mukaisia:

monikon partitiivi: numeroja ~ numeroita

monikon genetiivi: numerojen ~ numeroiden ~ numeroitten

Eräissä sanatyypeissä vaihtoehtoja on myös monikon illatiivissa:

monikon illatiivi: mansikoihin ~ mansikkoihin

Ohjeen osat ovat seuraavat:

Koko ohje

Numero ja numeroja, palvelujen, palveluiden ja palveluitten

Sanojen palvelu ja numero kaltaisilla monitavuisilla sanoilla on monikon kahdessa sijamuodossa erilaisia vaihtoehtoja: monikon partitiivissa (joka vastaa kysymyksiin keitä? mitä?), esim. numeroita ja numeroja, ja monikon genetiivissä (joka vastaa kysymyksiin keiden? minkä?), esim. palveluiden, palveluitten ja palvelujen. Kaikilla monitavuisilla sanoilla tätä vaihtelua ei ole.

Monikkomuotojen vaihteluun on monta syytä. Osin vaihtelu johtuu sanan äännehahmosta ja tavuluvusta ja osin myös toiseksi viimeisen tavun pituudesta. Lopputuloksena muotovaihtelua on paljon.

Vaihtelua sisältävien sanojen perusmuodon lopussa on

-ri, -li, -mi, -ni

-mo/-mö, -lo/-lö, -ro/-rö

-lu/-ly

-ka/-kä, -ga, -la/-lä, -na/-nä, -ra/-rä, -sa/-sä

Seuraavassa taulukossa on muutamia esimerkkejä vaihtelusta. Kaikki päätevaihtoehdot ovat yleiskielessä mahdollisia. Käytännössä kuitenkin jokin vaihtoehto voi olla tavallisempi kuin toinen.

Taulukko: 3- tai 4-tavuisten sanojen monikkomuotoja

EsimerkkiMonikon partitiivi
(paljon x:iä)
Monikon genetiivi
(monien x:ien)
toteemitoteemeja ~ toteemeitatoteemien ~ toteemeiden ~ toteemeitten
bakteeribakteereja ~ bakteereitabakteerien ~ bakteereiden ~ bakteereitten
paperipapereita ~ paperejapaperien ~ papereiden ~ papereitten
teatteriteattereita ~ teatterejateatterien ~ teattereiden ~ teattereitten
rumpalirumpaleita ~ rumpalejarumpalien ~ rumpaleiden ~ rumpaleitten
palvelupalveluita ~ palvelujapalvelujen ~ palveluiden ~ palveluitten
numeronumeroita ~ numerojanumerojen ~ numeroiden ~ numeroitten
huoltamohuoltamoita ~ huoltamojahuoltamojen ~ huoltamoiden ~ huoltamoitten
EsimerkkiMonikon partitiivi
(paljon x:iä)
Monikon genetiivi
(monien x:ien)
kollegakollegoita ~ kollegojakollegoiden ~ kollegoitten ~ kollegojen
apilaapiloita ~ apilojaapiloiden ~ apiloitten ~ apilojen
siiviläsiivilöitä ~ siivilöjäsiivilöiden ~ siivilöitten ~ siivilöjen
ipanaipanoita ~ ipanojaipanoiden ~ ipanoitten ~ ipanojen
kamiinakamiinoita ~ kamiinojakamiinoiden ~ kamiinoitten ~ kamiinojen
vaahteravaahteroita ~ vaahterojavaahteroiden ~ vaahteroitten ~ vaahterojen
kitarakitaroita ~ kitarojakitaroiden ~ kitaroitten ~ kitarojen
prinsessaprinsessoita ~ prinsessojaprinsessoiden ~ prinsessoitten ~ prinsessojen

Sana omena on poikkeuksellinen. Sillä on yleiskielessäkin enemmän taivutusvaihtoehtoja kuin edellä mainituilla samankaltaisilla sanoilla: omenoita ~ omenia ~ omenoja, omenien ~ omenoiden ~ omenoitten ~ omenojen (~ omenain).

Otsikoita ja otsikkoja, yksiköihin ja yksikköihin

Sellaisissa monitavuisissa -kka- ja -kko-loppuisissa sanoissa kuin mansikka, politiikka ja otsikko, poliitikko voi monikon muodoissa olla kk:n ja k:n vaihtelua (astevaihtelua). Tavallisinta vaihtelu on partitiivissa (mansikoita ~ mansikkoja), genetiivissä (mansikoiden ~ mansikoitten ~ mansikkojen) ja illatiivissa (mansikoihin ~ mansikkoihin). Lisäksi vaihtelua esiintyy essiivissä (yksiköinä ~ yksikköinä) ja komitatiivissa (yksiköineen ~ yksikköineen) (tämä vaihtelu ei ole mukana seuraavassa taulukossa).

Monissa kolmitavuisissa sanoissa yhden k:n sisältävät muodot (kuten mansikoita) ovat tavallisempia kuin kaksi k:ta sisältävät (mansikkoja). Nelitavuisissa -kka-loppuisissa sanoissa (kuten politiikka) kaksi k:ta sisältävät ovat lähes yksinomaisia, mutta -kko-loppuisissa (kuten poliitikko) on vaihtelua.

Taulukko: -kka/-kkä ja -kko/-kkö-loppuisten monitavuisten sanojen monikkomuotoja

EsimerkkiMonikon partitiivi
(paljon x:iä)
Monikon genetiivi
(monien x:ien)
Monikon illatiivi
(moniin x:iin)
mansikka mansikoita ~ mansikkojamansikoiden ~ mansikoitten ~ mansikkojenmansikoihin ~ mansikkoihin
klinikkaklinikoita ~ klinikkojaklinikoiden ~ klinikoitten ~ klinikkojenklinikoihin ~ klinikkoihin
otsikkootsikoita ~ otsikkojaotsikoiden ~ otsikoitten ~ otsikkojenotsikoihin ~ otsikkoihin
yksikköyksiköitä ~ yksikköjäyksiköiden ~ yksiköitten ~ yksikköjenyksiköihin ~ yksikköihin
politiikkapolitiikkojapolitiikkojenpolitiikkoihin
poliitikkopoliitikkoja ~ poliitikoitapoliitikkojen ~ poliitikoiden ~ poliitikoittenpoliitikkoihin ~ poliitikoihin

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta