Siirry sisältöön

Sisällysluettelo

Ohje lyhyesti

Sisällysluettelo on tavallisesti julkaisun, asiakirjan tms. alussa oleva luettelo, johon on koottu kyseisen tekstin lukujen otsikot ja näiden alkamissivut. Sisällysluettelon otsikkona on tavallisesti Sisällys, Sisältö tai Sisällysluettelo.

Tekstinkäsittelyohjelmat voivat luoda tekstin sisällysluettelon automaattisesti, jos otsikot on muotoiltu käyttämällä ohjelman otsikointityylejä. Tekstinkäsittelyohjelman avulla luodaan automaattisesti myös sivunumerot.

Koko ohje

Sisällysluettelo tarjoaa lukijalle nopeasti kokonaiskäsityksen tekstistä, sen keskeisimpien aiheiden välisistä suhteista ja lukujen pituudesta. Sisällysluettelossa otsikoiden ja niiden numeroinnin tulee selvyyssyistä olla samassa muodossa kuin itse tekstissäkin (esimerkiksi sisällysluettelon otsikko 1.2 Lämpimät alkupalat on sama myös tekstin otsikkona). 

Esimerkkejä sisällysluetteloista

Sisällys

1 Alkupalat 4
1.1 Kylmät alkupalat 10
1.2 Lämpimät alkupalat 15
2 Salaatit 30
3 Keitot 49
4 Pääruoat 78
5 Jälkiruoat 99
Liite 1: Kattaus 110
Liite 2: Istumajärjestys 112

Sisällys

Alkupalat 4
Salaatit 30
Keitot 49
Pääruoat 78
Jälkiruoat 99
Liitteet 110

Huom. Sivunumerot voi tasata oikeaan marginaaliin. Tällöin otsikko ja sivunumero yhdistetään usein pisteviivalla, mikä helpottaa sivunumeron löytämistä oikealta riviltä.

Liitteet merkitään sisällysluettelon loppuun isolla alkukirjaimella. Jos liitteitä on useita, ne numeroidaan ja niiden otsikot ja alkamissivut merkitään samaan tapaan kuin luvut. Kuten sisällysluettelon asettelussa muutenkin, on liitteiden merkitsemisessä monenlaisia käytäntöjä. Tärkeintä on noudattaa yhdenmukaisuutta asettelussa ja pyrkiä lukijan kannalta mahdollisimman selkeään muotoon.

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta