Siirry sisältöön

Rektioita: tyytyväinen asiaan vai asiasta?

Ohje lyhyesti

Adjektiivia tyytyväinen käytetään kahdella tavalla, joista molemmat ovat yleiskielen mukaisia:

Tavallisin (ilmaisee kohdetta)

Asiakkaat ovat tyytyväisiä tuotteisiin.

Mahdollinen myös (ilmaisee syytä)

Pelaajat olivat tyytyväisiä voitosta.

Koko ohje

• Tunne- tai olotilojen aiheuttaja voi hahmottua kohteeksi: kyllästynyt keittoruokaan. Tässä sijamuotona on mihin-kysymykseen vastaava illatiivi. Toisaalta aiheuttaja on mahdollista esittää myös syynä tai tuntemuksen lähteenä: onnellinen asiasta. Tässä sijamuotona on -sta/-stä-päätteinen mistä-kysymykseen vastaava elatiivi, joka on muutoinkin tavallinen syytä tai aihetta ilmaisemassa, esimerkiksi itkeä ilosta, tuomita rattijuopumuksesta, tuntea iloa tanssista.

Monet tunne- tai olotilojen ilmaukset esiintyvät sekä suuntaa johonkin (mihin?) että jostakin (mistä?) tarkoittavien ilmausten kanssa. Tällainen on myös adjektiivi tyytyväinen:

Tavallisin ilmaisemassa kohdetta: tyytyväinen mihin?

Argentiina on tyytyväinen G20-kokouksen tuloksiin.

Yhtiö on tyytyväinen siihen, että myynti kasvoi.

Mahdollinen myös ilmaisemassa syytä: tyytyväinen mistä (syystä)?

Hän oli tyytyväinen lohkovoitosta.

Hän oli tyytyväinen siitä, ettei kunnallisveron nostoa kirjattu sopimukseen.

Aiemmin ilmaustyyppiä tyytyväinen asiasta ei ole pidetty yleiskielen mukaisena, koska adjektiivin tyytyväinen kantana oleva verbi tyytyä esiintyy vain mihin-kysymykseen vastaavan illatiivisijaisen ilmauksen kanssa: tyytyi asiaan. Adjektiivi tyytyväinen on kuitenkin saanut mallia lähimerkityksisten sanojen käytöstä: iloinen, mielissään asiasta > tyytyväinen asiasta.

• Tyytyväinen-adjektiivin kanssa varsin tavallinen on lisäksi että-lause (se-pronominin käytöstä katso erillistä ohjetta kohdasta Lisätietoa toisessa ohjeessa):

Puolueen pitäisi olla tyytyväinen, että aate leviää. ~ Puolueen pitäisi olla tyytyväinen siihen/siitä, että aate leviää.

Tunnetilan syy esitetään joskus myös koska-lauseella tai väljästi postpositioilmauksen (kuten takia, vuoksi) avulla:

Olen tyytyväinen, koska olen toisena.

Hän oli tyytyväinen voiton takia.

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta