Siirry sisältöön

Pykälät ja pykälämerkki (§)

Koko ohje

• Pykälämerkkiä käytetään merkittäessä numeroitua laki- ja säädöstekstin tai pöytäkirjan kohtaa mutta joskus myös esimerkiksi kieliopin tai oppikirjan kohtaa. Pykälän voi merkitä seuraavilla tavoilla:

6. § (lukutapa: kuudes pykälä)
§ 6 (lukutapa: pykälä kuusi)

6 § (lakikielessä käytetty merkintätapa)

Kun numero on ennen pykälämerkkiä, numeron perään tulee yleiskielisissä teksteissä piste, sillä kyseessä on järjestysluku. Lakikielen teksteihin (juridisiin teksteihin) on kuitenkin vakiintunut käytäntö jättää järjestysluvun piste pois. Numeron ja pykälämerkin väliin tulee välilyönti.

Huom. jos järjestysluku kirjoitetaan sanana, sen kanssa ei käytetä §-merkkiä:

kuudes pykälä (ei: ”kuudes §”)

Taivutuspääte liitetään pykälämerkkiin kaksoispisteen avulla. Pykälämerkin voi myös korvata pykälä-sanan taivutusmuodolla:

hallintolain 9. §:ssä
hallintolain 9. pykälässä

5. §:n 2. mom:n 3. kohta
5. pykälän 2. momentin 3. kohta

Lue aiheesta lisää Ison suomen kieliopin §:stä 438.
Lue aiheesta lisää Ison suomen kieliopin pykälästä 438.

Jos lakipykälän numeron yhteydessä on kirjain, taivutuspääte liitetään kuitenkin §-merkkiin esimerkiksi seuraavalla tavalla (lukutapa on merkitty hakasulkeisiin):

lain 58. c §:n lisäämät velvoitteet [pykälän 58 see]

Seuraava käytäntö on epämuodollisempi kuin merkintätapa, jossa numero on ensimmäisenä, mutta se on merkitykseltään selvä ja se on helppo kirjoittaa ja lukea:

pykälän 58 c lisäämät velvoitteet

• Kun §-merkkiä käytettäessä on puhe useammasta kuin yhdestä pykälästä, voi taivutuspäätteen merkitä seuraavilla tavoilla:

3. ja 4. §:ssä [kolmannessa ja neljännessä pykälässä]

3.–4. § [kolmannesta neljänteen pykälään] ~ 
§ 3–4 [pykälät kolmesta neljään] (ei: ”§§ 3–4”)

Jos sana pykälä kuitenkin luetaan monikkomuodossa, johon sisältyy monikon tunnus i, kuten muodoissa pykälissä, pykäliin, voidaan §-merkin jälkeen lisätä vielä i ennen taivutuspäätettä. Poikkeuksena ovat kuitenkin kirjainpykälät.

§:issä 3 ja 4 [pykälissä kolme ja neljä]

lain 58. a–c §:n lisäämät velvoitteet [pykälien 58 aa see]

Jos ääripäitä ilmaisevissa pykälämerkinnöissä on sanavälejä (välilyöntejä), kuten ilmauksessa 87. a, kannattaa ajatusviivan molemmilla puolilla käyttää selvyyden vuoksi välilyöntejä:

87. a – 88. c §:ssä [pykälissä 87 aa 88 see]

Tiesitkö?

Joissain laeissa on useita lukuja, joissa pykälien numerointi alkaa aina uudestaan uuden luvun alusta. Kun viitataan tällaiseen pykälään, mainitaan ennen pykälän numeroa myös luvun numero:

  • asunto-osakeyhtiölain 23. luvun 1. §:n 1. momentti

Momentti on tekstikappale pykälän sisällä. Momenttiin voi joskus sisältyä myös numeroitu luetelma. Kun viitataan esimerkiksi tällaisen momentin luetelman kohtaan 2, käytetään seuraavanlaista merkintätapaa:

  • asunto-osakeyhtiölain 3. luvun 2. §:n 1. momentin 2. kohta

Juridisissa teksteissä lukuun, pykälään ja momenttiin viitataan joskus myös merkinnällä 23:1.1 § tai joskus jopa ilman pykälämerkkiä merkinnällä 23:1.1. Yleiskieliseen tekstiin ei tällaisia suositella.

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta