Siirry sisältöön

Passiivimaisia rakenteita: on korjattavana, joutui korjattavaksi

Ohje lyhyesti

Lauseissa auto on korjattava, auto on korjattavana tai autot joutuivat korjattaviksi on -tava-/-tävä-loppuinen verbimuoto, joka sisältää välttämättömyyden tai mahdollisuuden merkityksen. Joissakin tapauksissa rakenteessa voi esittää tekijän:

Tapaus on poliisin tutkittavana.

Ohjeen osat ovat seuraavat:

Muita passiivimaisia rakenteita: 

Koko ohje

Korjattava auto, auto on korjattava

Verbimuoto korjattava sisältää aineksen -(t)tava, jossa osa -(t)ta- on passiivin tunnusta. Tekijää ei mainita. Muoto ilmaisee yleensä jatkuvaa tai tulevaa aikaa, myös yleistä aikaa:

Tilanteen päättyminen avoin

Kilpailujen erikoisuutena on alkuperäisellä reitillä juostavat maratonkilpailut. (’kilpailut, jotka juostaan alkuperäisellä reitillä’)

Ohjelma tukee myös oikealta vasemmalle kirjoitettavien kielien kirjoittamista. (’kielien, joita kirjoitetaan oikealta vasemmalle’)

Korjattava-tyyppinen muoto ilmaisee usein myös mahdollisuutta tai velvollisuutta. Yleensä tekstiyhteys paljastaa tarkoitetun merkityksen:

Mahdollisuus tai velvollisuus

Hän esitti ennalta arvattavia temppuja. (’temppuja, jotka voi arvata ennalta’)

Ne ovat ehdottomasti vastustettavia asioita. (’asioita, joita täytyy vastustaa’)

Ilmaustyyppi auto on korjattava, ruoka on syötävä ilmaisee välttämättömyyttä ja jättää tilanteen päättymisen avoimeksi:

Välttämättömyys

Vaalilakiuudistus on saatava valmiiksi.

Tuotantoeläinten hyvinvoinnin parantamiseen on ryhdyttävä välittömästi.

Auto on korjattavana

Rakenne auto on korjattavana sisältää -ttava-aineksen sekä essiivisijan päätteen -na, joka vihjaa olotilan mahdollisesta muutoksesta (’korjaustyö on meneillään, mutta päättyy’). Lauseen predikaattiverbi on aktiivimuotoinen (on, säilyvät):

Matto on pestävänä. (’matto on jossakin, joku pesee sitä’)

Kuinka kauan kalat säilyvät syötävinä? (’niin että joku voi ne syödä’)

Pestävänä-, tutkittavana-muodon tekijän voi tässä rakenteessa kuitenkin esittää n-päätteisessä genetiivisijassa (poliisin):

Poliisin tutkittavana olevat kuittikauppatapaukset ovat lisääntyneet. (’poliisi tutkii’)

Budjettiesitys on kaikkien nähtävänä netissä. (’kaikki voivat nähdä’)

Teon suorittaja on mahdollista osoittaa myös epäsuorasti -lla/-llä-päätteisellä eli adessiivisijaisella ilmauksella (poliisilla, ammattilaisella). Tällöin se hahmottuu myös tekopaikaksi:

Tietokoneeni on nyt ammattilaisella korjattavana. (’ammattilainen korjaamassa’)

Asia on syyttäjällä tutkittavana. (’syyttäjä tutkimassa’)

-ssa/-ssä-päätteisessä eli inessiivisijaisessa ilmauksessa puhutaan suoraan tekopaikasta, joka kuitenkin tulkitaan tekijäksi: Huhtikuussa poliisin talousrikosyksikössä oli tutkittavana 142 kuittikauppatapausta (’poliisin talousyksikkö tutkii’).

Auto on korjattavissa

Rakenne on korjattavissa ilmaisee, että asia tms. on mahdollista korjata. Etusijalla on puheena oleva kohde:

Ukrainan tilanne on vielä korjattavissa. (’voi vielä korjata’)

Alkava dementia on vaikeasti tunnistettavissa. (’on vaikea tunnistaa’)

Myös tässä rakenteessa tekijä voidaan ilmaista genetiivimuodolla (kaikkienmeidänkenen tahansa):

Onko EU esteetön ja kaikkien saavutettavissa?

Ongelma ei valitettavasti ole meidän korjattavissamme.

Kun puhe on konkreettisesta tilasta, joka esitetään mahdollisuutena, ovat ilmaustyypit on saatavissa ja on saatavana toistensa läheisiä merkitysvastineita:

Kirja on saatavissa myös ruotsiksi.
~
Kirja on saatavana myös ruotsiksi.

Ristikot ovat kätevästi irrotettavissa.
~
Ristikot ovat kätevästi irrotettavana liitteenä.

Ilmaustyypin on saatavissa vaihtoehdoksi sopii joskus myös adjektiivin ja verbin perusmuodon yhdistelmä (kuten helppo saada, vaikea valmistaa). Vaihtoehtona on lisäksi tapaa ilmaiseva sana (helposti) ja saatavissa-muoto tai merkitykseltään sopiva adjektiivi (kuten helppotekoinen):

helposti valmistettavia makeisia ~ helppotekoisia makeisia

Korjattavissa-tyyppinen muoto esiintyy lisäksi osana pidempää ilmausta: havaittavissa oleva (opaste). Ilman oleva-sanaa kokonaisuus voi joskus olla havainnollisempi:

Rinteissä on käytettävä helposti havaittavissa olevia opasteita.
– Vrt. lyhyempi: helposti havaittavia opasteita.

Täytetty munakas on helposti tehtävissä oleva arkiruoka.
– Vrt. lyhyempi: Täytetty munakas on helppotekoinen arkiruoka.

Auto joutui korjattavaksi

Rakenteeseen Auto joutui korjattavaksi sisältyy -ttava-aines sekä sijapääte -ksi (translatiivi). Ilmauksessa korostuu puheena olevan esineen tai asian olotilan muutos (esim. rikki > ehjä). Vastaavassa passiivilauseessa Auto korjattiin puheena oleva auto on kohteena, jolle joku tekee jotain.

Rakenteessa joutuu korjattavaksi, pääsee haastateltavaksi voidaan teon suorittaja esittää n-päätteisellä genetiivimuodolla (työnantajan haastateltavaksi):

Nimellä oli vaikutusta siihen, pääseekö edes työnantajan haastateltavaksi. 

Tuomittu kertoi joutuneensa poliisien puhuteltavaksi.

Teon suorittaja on joskus mahdollista osoittaa myös epäsuorasti esittämällä, kenelle tai mihin puheena oleva esine tms. viedään:

Millaisia kenkiä viette suutarille korjattavaksi? ~ suutariin

Mies vietiin paikattavaksi sairaalaan.

Monikkomuotoisen subjektin (autot) yhteydessä voi aineksen -tavaksi tai -tavana sisältävä ilmaus olla joko yksikössä tai monikossa. Monikko korostaa enemmän kutakin asiaa tai oliota erikseen, yksikkö kaikkia yhdessä:

Autot joutuivat korjattavaksi. Ne olivat pitkään korjattavana.

Autot joutuivat korjattaviksi. Ne olivat pitkään korjattavina.

Merkitysero on vähäinen, joskus jopa olematon.

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta