Siirry sisältöön

Objekti: valmistautui lukemalla kirjan (tekemällä-, tekemään- ja tekemättä-infinitiivin objekti)

Ohje lyhyesti

Tekemään- ja tekemällä-tyyppisen ilmauksen objektin sijamuoto vaihtelee yleisten objektisääntöjen mukaan (ks.ohjetta Objekti: muotovaihtelun periaatteet kohdasta Lisätietoa toisessa ohjeessa):

Pyysin kuljettajaa tekemään U-käännöksen.

Kuljettajaa pyydettiin tekemään U-käännös. (passiivilause)

Hän pelastui turmalta tekemällä U-käännöksen.

Hän ei pelastunutkaan tekemällä U-käännöstä vaan jarruttamalla tiukasti. (kieltolause)

Ohjeen osat ovat seuraavat:

Koko ohje

Onnistui jakamalla alueen vai alue?

Tekemään- ja tekemällä-tyyppisen ilmauksen objektin muoto määräytyy yleisten objektisääntöjen mukaan (näistä ks. kohtaa Lisätietoa toisessa ohjeessa).

Taulukko: Tekemään- ja tekemällä-muodon objekti

Pääverbi-ilmaustekemään- tai tekemällä-muotoja sen objekti
Hän sai lipunmaksamallasovitun summan.
Hän pyysi Liisaamaksamaansovitun summan.
Hän ei pyytänyt Liisaamaksamaantoista laskua.

Lauseessa tavallinen subjekti (pääverbi mukautuu subjektiin) → infitiivin objekti genetiivissä

Näyttelijät valmistautuivat esitykseen lukemalla kirjan kahteen kertaan.

Oletko valmis hyväksymään Suomen liittymisen Natoon?

Hän pyysi oppilaita piirtämään tarinaan liittyvän kuvan.

Passiivilause tai käskylause (ei subjektia) → infinitiivin objekti nominatiivissa

Oppitunnin lopuksi oppilaita pyydettiin täyttämään vapaaehtoinen kysely.
– Vrt. yksinkertainen passiivilause: Luokassa täytettiin kysely.

Eduskunnassa ollaan valmiit hyväksymään eriytyvä yhdentyminen.
– Vrt. yksinkertainen passiivilause: Hyväksytäänkö yhdentyminen?

Valmistaudu lukemalla kirja etukäteen.
– Vrt. yksinkertainen käskylause: Lue kirja!

Omistuslause (ei tavallista subjektia) → infinitiivin objekti nominatiivissa

Hänellä oli kunnia päästä vastaanottamaan palkinto.

Jätti ostamatta auton

• Koska tekemättä-tyyppinen ilmaus sisältää kiellon (ostamatta: ’ilman että on ostanut’, ei siis ostanut), on sen objekti yleensä partitiivimuotoinen (uutta, tilaisuutta):

Taas yksi syy lisää olla ostamatta uutta.

Liittoa kummastuttaa etenkin se, että kielto ja sakot määrättiin suoraan antamatta markkinoijille tilaisuutta neuvotella järjestelyistä.

Ilmaustyypissä jättää tekemättä objektin muoto on myöntölauseessa kuitenkin tavallisesti siinä sijamuodossa, jota pääverbi edellyttää:

Lauseessa tavallinen subjekti (pääverbi mukautuu subjektiin) → infinitiivin objekti genetiivissä

Yhtiökokous jätti myöntämättä vastuuvapauden yhtiön edelliselle hallitukselle. 

Ollila jätti ilmoittamatta sijoitusyhtiönsä

Intia on jättänyt myöntämättä luvan geenimuunnellulle munakoisolle.

Kieltolause → infinitiivin objekti partitiivissa

Tällä kertaa RAY ei jättänyt ilmoittamatta korttihuijausta poliisille.

Passiivilause (ei subjektia) → infinitiivin objekti nominatiivissa

Pikalaina voidaan jättää myöntämättä luotonantajan oman harkinnan mukaan.

• Kun jättää tekemättä liittyy substantiiviin (syy jättää tekemättä), on rakenteen objekti tavallisimmin nominatiivissa (venyttely), mutta joskus genetiivikin on mahdollinen (venyttelyn). Selvää sääntöä ei voi esittää. Nominatiivi yleistyy.

Sain kisoista taas hyvän syyn jättää venyttely ~ venyttelyn tekemättä.

Korkein hallinto-oikeus on kumonnut päätöksen jättää tutkimatta valitus ~ valituksen kiistellyn Utsjoen Sulaojan vedenottoluvan esisopimuksesta.

Hallinto-oikeus on kumonnut päätöksen jättää Wanha Jokela suojelematta.

Ärsyttävä mainos antoi hyvän syyn jättää tuote ostamatta.

Lisäksi jättää tekemättä -rakenteen objektin muoto voi joskus vaihdella partitiivin (kaavaa, potilasta) ja nominatiivin (kaava, potilas) välillä kielteisissä luonnehtivissa olla-lauseissa (predikatiivilauseissa):

Keskeneräisyys ei ollut tarpeeksi hyvä peruste jättää kaavaa ~ kaava vahvistamatta.

Korkea ikä ei ole syy jättää potilas ~ potilasta tutkimatta, hoitamatta tai lääkitsemättä.

Jos objektin sijamuodon pohtiminen tuntuu vievän suhteettoman kauan aikaa, kannattaa ilmaus muotoilla toisella tavalla.

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta