Siirry sisältöön

Aikamuotoja: tuleva aika (on voittamassa, tuli saamaan, oli saava)

Ohje lyhyesti

Tulevaan tapahtumaan voi viitata ilmauksen on voittamassa kaltaisella rakenteella:

Pääehdokas on voittamassa vaalit.

Lisäksi tulevaan viitataan perfektimuodolla:

Lähden, kunhan olen saanut tämän valmiiksi.

Myös mennyttä tapahtumaa on mahdollista tarkastella tulevana:

Tuolloin ei vielä voitu aavistaa, että hän tuli muuttamaan käsityksiä rockmusiikista.

Ohjeen osat ovat seuraavat:

Muita tulevaa aikaa koskevia ohjeita:

Koko ohje

On voittamassa vaalit

Peruskäytössään on tekemässä -rakenne ilmaisee, että tilanne on käynnissä. Esimerkiksi lauseen Hän on nukkumassa merkitys on ’hän nukkuu parhaillaan’. Rakennetta käytetään myös tulevaan aikaan viittaamassa mm. uutisotsikoissa; olla-verbi voi tosin puuttuakin. Usein niissä arvioidaan lähitulevaisuutta:

Rajavartiolaitos on saamassa oikeuden puhelinkuunteluun.
– Vrt. toteava: saa.

Länsimieliset puolueet voittamassa Ukrainan parlamenttivaalit (otsikko)
– Vrt. toteava: voittavat.

Pian olen tämän tehnyt: perfekti ja tuleva mennyt

Perfekti (on käynyt, olemme vastanneet) on moniosainen aikamuoto. Siinä on preesensmuotoinen olla-verbi (on, olemme jne.), joka ilmaisee merkitystä ’ei vielä mennyt’, sekä aiemmuutta ilmaiseva käynyt-, vastanneet-, tehty-tyyppinen verbimuoto. Tämän kahden merkityksen yhdistelmän ansiosta rakenteita on käynyt, olemme vastanneet, on tehty jne. voi käyttää myös tulevan ajan ilmauksissa: tulevaa tilannetta tarkastellaan myöhemmästä ajankohdasta käsin, ikään kuin taaksepäin katsoen.

Lupaan, että ensi kesään mennessä olen pudottanut painoani 20 kiloa.

Aikajana →→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→

puhehetki ☺

tilanteen
tapahtuma-aika

tilanteen tarkastelun näkökulma:
← seuraava kesä

Puhehetken kannalta tapahtuma (painonpudotus) sijoittuu siis tulevaisuuteen, mutta sitä tarkastellaan myöhemmästä ajankohdasta käsin (seuraava kesä). Preesensiä käytettäessä (pudotan painoani) tarkasteluhetki olisi puhehetken aikainen:

Lupaan, että ensi kesään mennessä pudotan painoani 20 kiloa.

Aikajana →→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→

puhehetki ☺
= tilanteen tarkastelun näkökulma →


tilanteen tapahtuma-aika

Vastaavasti seuraavassa esimerkkiparissa:

Uskon, että aita korjataan ensi kesänä, jahka asia vain on selvitetty taloyhtiön hallituksen kanssa.

– Vrt. Uskon, että aita korjataan ensi kesänä, jahka asia vain selvitetetään taloyhtiön hallituksen kanssa.

Tuli saamaan, oli saava: mennyt tuleva

• Ilmausten tuli saamaan ja tulisi saamaan tyyppisiä rakenteita käytetään, kun puhutaan menneestä tapahtumasta siten, että suhteutetaan siihen jokin tuleva mutta kuitenkin puhumishetken näkökulmasta mennyt tapahtuma. Mennyttä siis katsotaan tulevana ikään kuin jälkiviisaasti:

Melanchthon julkaisi 1500-luvulla uskonopin, jolla tuli olemaan syvä vaikutus.

Aikajana →→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→

tilanteen tarkastelun
näkökulma →
tapahtuma-aika (mennyt)

puhehetki

Kannaksen läpimurto ei lopultakaan ollut pelkkä sotilaallinen tapahtuma, vaan se tuli merkitsemään lähtökohtaa aivan uudenlaiselle sodan jälkeiselle ulko- ja sisäpolitiikalle.

Sen sijaan yksinkertaisessa imperfektissä ilman tulla-verbiä (oli, merkitsi) olisivat tapahtuman ja tarkastelun ajankohdat samat.

Konditionaalimuodon sisältävä ilmaustyyppi tulisi saamaan on usein selvemmin ennustuksen kaltainen:

Kaupunginhallitus kannatti Malmin liittämistä Helsinkiin sosiaalisista syistä siitä huolimatta, että tämä tulisi merkitsemään varsin huomattavaa lisäystä huoltomenoissa.

Jo illalla tiesin, että seuraava aamu tulisi olemaan karmea.

• Rakenne oli saava tuo ilmaukseen ylätyylistä juhlavuutta:

Mutta jotain tuttua siinä [Ramones-yhtyeen ensialbumissa v. 1976] oli: alkuperäisen rock’n’rollin primitiivisyyttä, 1960-luvun popkappaleiden tarttuvuutta ja autotallirockin särmikkyyttä. Ramones vain soitti nopeammin, äänekkäämmin ja suoraviivaisemmin kuin kukaan ennen heitä. Samalla he loivat raamit kulttuurivallankumoukselle, joka oli saava nimen punkrock.

• Menneeseen aikaan upotettu visio tulevasta voi sisältyä myös esimerkiksi sivulauseen preesens- (palaa) tai konditionaalimuotoon (tulisi) taikka että-lausetta vastaavaan lauseenvastikkeeseen (pitävänsä häänsä):

[Ollessaan 10-vuotiaana kesäretkellä luostarissa] Risto ajatteli, että aikuisena hän palaa ottamaan kysymyksiä herättäneistä asioista selvän.

Mielipidekyselyt lupasivat istuvalle presidentille jopa yli 50 prosenttia äänistä, jolloin hän tulisi valituksi jo vaalien ensimmäisen kierroksen perusteella.

Hän ilmoitti pitävänsä aikuisena häänsä Tallinnassa.

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta