Siirry sisältöön

Huoneentaulu tiennimien ja kaavanimien suunnittelijoille

  • Kaava- ja osoitenimien tärkein tehtävä on paikantavuus: nimen pitää ohjata ongelmitta oikeaan paikkaan. Siksi nimet suunnitellaan pysyviksi. Älä muuta kaava- ja osoitenimiä ilman hyviä perusteita. Hyvä peruste on esimerkiksi hälytysturvallisuus liikennejärjestelyjen muuttuessa.
  • Käytä suunnittelun lähtökohtana ensisijaisesti alueen perinnäisiä paikannimiä, historiaa ja kulttuuria. Ota huomioon paikallinen sanasto. Kun suunnitelluissa nimissä hyödynnetään olemassa olevia luonnonpaikkojen tai asutusten nimiä, ne ovat omaleimaisia ja opastavat hyvin kulkijoita.
  • Käytä lähteenä Maanmittauslaitoksen peruskartan paikannimiä Karttapaikasta ja Kotimaisten kielten keskuksen Nimiarkiston paikannimikokoelmia. Haastattele pitkään seudulla asuneita. Perinnäisiä paikannimiä löytyy myös vanhoista kartoista, asiakirjoista ja kirjallisuudesta.
  • Hyvä osoite- ja kaavanimi on helppo kirjoittaa, ääntää ja käyttää. Erityisesti osoitenimissä kannattaa välttää vaikeasti ymmärrettäviä tai oikeinkirjoitukseltaan hankalia nimiä. Osoitenimen helppokäyttöisyyttä tukee nimen jälkiosa, joka viittaa selvästi kulkuväylään (tie, katu, kuja).
  • Kirjoita nimet nykyisten oikeinkirjoitussuositusten mukaisesti. Jos nimi on Maanmittauslaitoksen peruskartassa, noudata siinä esiintyvää kirjoitusasua, jonka Kotimaisten kielten keskus on tarkistanut.
  • Kaksikielisellä alueella molemmat nimet kannattaa muodostaa samanaikaisesti yhteistyössä toisen kielen asiantuntijan kanssa. Älä käännä perinnäistä luontonimeä, talonnimeä tai kylännimeä, jolla ei ole käytössä erillistä toisenkielistä vastinetta. Esimerkiksi Långvikintie sopii suomenkieliseksi osoitenimeksi tielle, joka on muodostettu paikannimen Långvik pohjalta.
  • Huomioi suunnittelussa tieverkon rakenne. Esimerkiksi samanalkuisten nimien tulisi noudattaa loogisesti tieverkon rakennetta: Mäntykuja erkanee yleensä Mäntytiestä ja on merkitykseltään sitä vähäisempi kulkuväylä.
  • Muista yhteistyö! Apua kannattaa kysyä ainakin kielen ja nimistön asiantuntijoilta. Hyödyntää voi myös alueen asukkaita sekä seudun historiaan ja kulttuuriin perehtyneitä asiantuntijoita.