Gå till innehållet

Namntävlingar i offentlig namngivning

Namntävlingar ordnas ibland inom den offentliga sektorn för att ge allmänheten en möjlighet att föreslå nya namn. De som deltar föreslår ofta fantasifulla och kreativa namn som leker med språket. Om deltagarna inte är medvetna om förvaltningslagens krav på att offentliga namn ska vara sakliga, klara och begripliga leder namntävlingar inte alltid till ett fungerande resultat. Det är dessutom orimligt att kräva av deltagarna i en namntävling att de ska kunna beakta de krav språklagen ställer på offentliga namn.

Ibland fungerar namntävlingar

Inom den offentliga sektorn kan namntävlingar ordnas till exempel när ungdomslokaler, mötesrum, bokbussar eller maskotar ska få namn. Då handlar det om objekt som kan ges lekfulla eller metaforiska namn. Ibland kan namntävlingar vara ett alternativ också när offentliga byggnader eller webbtjänster ska namnges. I en namntävling där allmänheten fått tydliga instruktioner om vilka krav som ställs på namnet kan det komma in fungerande namnförslag.

Dickursby kyrka fick sitt namn genom en namntävling men namngivningen hade också kunnat ske utan en namntävling. Foto: Ulla Onkamo

Namntävlingar hör däremot inte alls ihop med namn på grundläggande samhällstjänster som myndigheter, sjukhus, skolor, simhallar eller bibliotek. Beskrivande namn ska förmedla viktig information om objekten de namnger och därför fungerar namn som Jakobstads simhall och Borgå gymnasium bäst.

En simhall ska alltså inte få ett namn genom en namntävling. Den uppmärksamhet som en namntävling ger kan i stället utnyttjas till att ge allmänheten en möjlighet att till exempel delta i namngivningen av bassängerna.

Namntävlingar och tvåspråkighet

De krav som språklagen ställer på offentliga namn gäller också vid namntävlingar. I en namntävling kan deltagarna lockas av tanken att föreslå ett namn på något annat språk än nationalspråken och motivera det med att det fungerar på alla språk, men ett offentligt namn som varken är finskt eller svenskt uppfyller inte kraven i språklagen.

Eftersom det ofta är orimligt att kräva av deltagarna i en namntävling att de ska kunna föreslå både ett svenskt och ett finskt namn är det klokt att undvika namntävlingar när det handlar om objekt som behöver namn på båda språken. Som vid all annan namngivning på två språk blir resultatet ofta bäst när namnen planeras samtidigt.

Ge deltagarna tillräckligt med bakgrundsinformation

Ett lyckat resultat i en namntävling förutsätter noggranna instruktioner och detaljerad bakgrundsinformation till deltagarna. När instruktionerna är tydliga ökar chansen att få användbara förslag genom tävlingen.

Om det är en offentlig byggnad som ska namnges krävs tydlig information för att deltagarna ska förstå att namntävlingen gäller själva byggnaden och inte till exempel det bibliotek eller den skola som verkar i byggnaden. Det här beror på att villkoren för namn på offentliga tjänster är andra än villkoren för namn på offentliga byggnader. Medan byggnader kan namnges genom namntävlingar ska offentliga tjänster som bibliotek och skolor inte få sitt namn genom en tävling.

Det är också viktigt att definiera de krav som ställs på namnet. Om namnet ska innehålla en beskrivande led som huset eller salen ska detta skrivas ut i instruktionerna för tävlingen. Om det nya namnet ska vara en del av en större helhet behöver deltagarna känna till de övriga namnen och deras bakgrund.

Arrangören ska ha rätt att fatta beslutet

Många som sänder in skämtsamma förslag gör det utan att läsa reglerna. Därför krävs extra tydlig information om att arrangören inte förbinder sig till att välja något av förslagen och att arrangören har rätt att modifiera dem.

Det är bättre att låta en jury utse det vinnande bidraget än att ordna en allmän omröstning. En språkexpert kan bidra med viktiga insikter i en jury. Institutet för de inhemska språken erbjuder också hjälp i samband med namntävlingar.                                                                         

Fördelar och nackdelar med namntävlingar

Fördelar med namntävlingar

  • Namntävlingar engagerar allmänheten i namngivningen.
  • Namntävlingar är ett sätt att höra allmänhetens önskemål och synpunkter på ett namn.
  • Namntävlingar ger synlighet till det objekt som ska namnges.

Nackdelar med namntävlingar

  • Namntävlingar passar inte sådana offentliga samhällstjänster som behöver ett beskrivande namn.
  • Namntävlingar fungerar inte om det behövs namn på både finska och svenska.
  • Namntävlingar kan leda till ett stort antal namnförslag som kan vara arbetskrävande att hantera.