Siirry sisältöön

Yhdyssana vai ei: nurin päin vai nurinpäin?

Ohje lyhyesti

Sellaiset sanaparit kuin alun perin, lukuun ottamatta, mukaan lukien, niin kuin kirjoitetaan yleiskielessä erilleen kahdeksi sanaksi.

Kun sanaparin toinen jäsen on päin, yhdistelmä voidaan tietyissä tapauksissa kirjoittaa sekä yhteen että erilleen:

ulospäin ~ ulos päin
tännepäin ~ tänne päin

Koko ohje

Kun kaksi sanaa esiintyy usein yhdessä, niistä muodostuu kiinteä kokonaisuus, sanapari, vaikka kyseessä ei olisikaan minkään erikoisalan termi. Tällaisissa tapauksissa toinen tai kumpikin osa on tavallisesti pikkusana eli sanaluokaltaan partikkeli tai adverbi (esim. kuin, päin, vastoin) ja toinen on pronomini (esim. sen, sitä, kaiken).

Sanaparin merkitys pysyy samana riippumatta siitä, kirjoitetaanko sanat yhteen vai erilleen. Valtaosin ne on kuitenkin perinteisesti suositettu kirjoitettavaksi erilleen. Jonkin verran on vanhastaankin ollut sanakohtaista vaihtelua.

Sanaparit kirjoitetaan yleiskielessä yhteen tai erilleen seuraavien pääperiaatteiden mukaisesti:

Taulukko: Sanaparien yhteen ja erilleen kirjoittaminen

Sanaparin tyyppiEsimerkkejä
Jos sanaparin alkuosana on pronomini tai pronominitaustainen sana (kuten sen, sitä, sillä, sitten, minkä, jonkin, muun, kaikki, niin) ja jälkiosana on esim. verran, takia, sijaan, tavalla, kun tai kuin, sanat kirjoitetaan erilleen.sen sijaan, sen tähden, sitä vastoin, sillä lailla, minkä tähden, jonkin verran, muun muassa, kaiken kaikkiaan, niin ikään, niin kuin, sitten kun
Jos sanaparin alkuosana on alas-, pois-, nurin-tyyppinen pikkusana (adverbi tai partikkeli) ja jälkiosana päin, voi kokonaisuuden kirjoittaa yhteen tai erilleen.alas päin ~ alaspäin, täällä päin ~ täälläpäin, nurin päin ~ nurinpäin
Huom. Kun päin-sana esiintyy substantiivin tai pronominin kanssa, sanat kirjoitetaan erilleen.mereltä päin, Helsinkiin päin, meillä päin
Huom. päin-sana pre- tai postpositiona → erilleen.päin seiniä, minua päin
Jos sanaparin jälkiosana on sellainen verbimuoto kuin ottamatta, ollessa (ns. infinitiivi) tai oleva, otettu (ns. partisiippi), sanat kirjoitetaan yleensä erilleen.lukuun ottamatta, läsnä ollessa, läsnä oleva, huomioon otettu, niin sanottu
Sanaparit, joissa on kaksi samanhahmoista sanaa, kirjoitetaan erilleen.hujan hajan, mullin mallin, ristiin rastiin
alun perin, suurin piirtein

Seuraavassa on aakkosellinen lista sanapareista, joiden oikeinkirjoitus saattaa joskus mietityttää. Listassa on muitakin kuin edellisessä taulukossa esiteltyjä tapauksia.

Kiteytyneitä sanapareja 

aikaa vievä ~ aikaavievä
aika lailla
aika tavalla
aivan kuin

ajan mittaan
ajan myötä
ajan tasalla
alas päin ~ alaspäin
alinomaa

alun alkaen, alun perin, alun pitäen
ani harva, ani harvoin, ani varhain

anteeksiantamaton

avokäsin, avojaloin
avopäin, avosylin

edellä mainittu
edeltä käsin
edestakaisin

eespäin
ennen kaikkea
ennen kuin
ennen näkemätön ~ ennennäkemätön
ennen pitkää

ensi alkuun, ensi kertaa
ensi kerralla, ensi kädessä
ensi näkemältä, ensi silmäyksellä
ensi sijassa, ensi tilassa
ensi viikolla, ensi viikko
ensi vuonna, ensi vuosi

eri lailla, eri tavalla
eritoten, erivapaus

eteen päin ~ eteenpäin

hissun kissun
huiskin haiskin
hujan hajan

huomioon ottaen
huomioon ottamatta
huomiota herättävä

hädin tuskin
hällä väliä

ikään kuin
ilman muuta

itse asiassa
itse kukin
itse tehty
itsestään selvä ~ itsestäänselvä

joka ainoa
joka ikinen
joka päivä
joka tapauksessa

jompikumpi, jommallakummalla, jommastakummasta
jonkin verran
jossain määrin

jotenkuten

juurta jaksaen, juurta jaksain
jälkeen päin ~ jälkeenpäin
jälkikäteen

kahden kesken
kaiken kaikkiaan
kaiken kattava ~ kaikenkattava
kaikin puolin

kaksin kerroin
kaksin verroin
kaksin käsin

kantaa ottava
kaupan päälle
kautta aikojen

kerta kaikkiaan, kertakaikkinen
kiikun kaakun
kipin kapin
koko ajan
koko lailla
koko päivän

kotiin päin ~ kotiinpäin
kotoa päin ~ kotoapäin
kotona päin ~ kotonapäin

käsi kädessä
käsin kirjoitettu
käsin kosketeltava
käsin tehty

loppujen lopuksi
lukuun ottamatta

läsnä ollessa
läsnä olevat
läsnäolo

melko lailla 
mielin kielin
mielin määrin

minkä takia, minkä tähden, minkä vuoksi
missä päin ~ missäpäin
mitä varten
monin paikoin

mukaan luettuna, mukaan lukien
mukkelis makkelis
mullin mallin
muun muassa

niin ikään
niin kuin
niin ollen
niin päin ~ niinpäin
niin sanottu
niin sanotusti

nimenomaan
nipin napin
nurin päin ~ nurinpäin

näin ollen
näin päin ~ näinpäin

oikein päin ~ oikeinpäin
omin luvin
omin päin
omin voimin

paikan päällä
paikka paikoin

periksi antamaton ~ periksiantamaton
perin juurin
perin pohjin

perästä päin ~ perästäpäin
pienen pieni
pikkuhiljaa ~ pikku hiljaa

poikkipuolin
poikkipäin
poikkiteloin

pois lukien
pois sulkien
pois päin ~ poispäin

päinvastoin ~ päin vastoin
päätä pahkaa

ristiin rastiin

salassa pidettävä
samalla lailla
saman tien
saman verran

selvin päin

sen sijaan
sen takia
sen tähden
sen vuoksi

siellä päin ~ sielläpäin
siellä täällä

sikin sokin
silloin tällöin
sillä aikaa kun
sillä lailla
sillä välin

silmällä pitäen

sinne päin ~ sinnepäin
sinne tänne

sitten kun
sitä paitsi
sitä vastoin

suin päin
suoraa päätä

suuntaa antava
suurin osa
suurin piirtein
sydäntä särkevä ~ sydäntäsärkevä

taakse päin ~ taaksepäin
takana päin ~ takanapäin

tervetuloa
toden teolla

toisin kuin
toisin päin ~ toisinpäin
toisin sanoen, toisin sanottuna

toissa päivänä, toissa talvena
toissa viikolla, toissa vuonna

totta kai
tuiki tavallinen, tuiki tärkeä
tuota pikaa

työn alla

tällä hetkellä
tänne päin ~ tännepäin
tänä päivänä, tänä kesänä

täällä päin ~ täälläpäin
töin tuskin

ulkoa päin ~ ulkoapäin
ulos päin ~ ulospäin

varta vasten
vieri vieressä

viime aikoina, viime hetkellä, viime kädessä
(sitten) viime näkemän
viime vuonna
viimeksi mainittu

vinksin vonksin

voimaan tullut
voimassa oleva
vuoron perään
vähän väliä
väärin päin ~ väärinpäin

yhtä aikaa
yhtä kaikki
yhtä kuin
yhtä lailla

ylhäältä päin ~ ylhäältäpäin

yleisesti ottaen
ylitse pääsemätön ~ ylitsepääsemätön
yllin kyllin

yllä mainittu
yllä oleva
yltä päältä

ylösalaisin
ylös alas
ylös päin ~ ylöspäin
yötä päivää

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta