Siirry sisältöön

Yhdyssana vai ei: maastamuutto vai maasta muutto?

Ohje lyhyesti

Kun sanajonon ensimmäinen osa on ns. paikallissijassa (maasta, maahan) ja jälkiosa on verbistä muodostettu sana (muutto), kokonaisuus kirjoitetaan usein yhteen. Tällöin kyseessä on vakiintunut ilmaus tai erikoisalan termi:

maastamuutto
maahanmuuttaja

Verbistä muodostetut -minen-loppuiset sanat kirjoitetaan kuitenkin tavallisesti erilleen:

maasta muuttaminen
osastolta poistuminen

Jonkin verran on myös yhdyssanoiksi kirjoitettavia -minen-loppuisia termejä, kuten työssäoppiminen.

Koko ohje

• Tekemistä tarkoittavia substantiiveja (eli teonnimiä) voidaan muodostaa verbeistä eri tavoin, esimerkiksi:

muuttaa → muutto, muuttaminen
joustaa → jousto, joustaminen

palata → paluu, palaaminen
vähentää → vähennys, vähentäminen

Erikoisalojen termeissä on usein muu kuin -minen-loppuinen muoto:

muuttopalvelu (vrt. muuttaminen)

työelämän joustot, hintajousto (vrt. joustaminen)

mittausasema, ilmanlaadun mittaukset (vrt. mittaaminen)

verovähennys (vrt. vähentäminen)

Kun muutto-, paluu-tyyppistä substantiivia täsmennetään sanalla, joka kertoo paikasta tai tilasta (esim. poissa-, ulos- tai perille-tyyppisellä adverbilla tai maasta-, maahan-tyyppisellä paikallissijaisella substantiivilla), kokonaisuus voidaan merkityksestä riippuen kirjoittaa yhdyssanaksi tai erillisten sanojen liitoksi.

Mitä vakiintuneempi merkitys, sitä selvemmin kyseessä on yhdyssana. Sanakohtainen vaihtelu on mahdollista. Sama pätee muuttaja-tyyppisiin tekijää tarkoittaviin sanoihin (eli tekijännimiin).

Taulukko: Yhteen ja erilleen kirjoittaminen (pääsanana verbistä muodostettu substantiivi)

YhdyssanaSanaliitto
maastamuuttotältä alueelta muutto
poissaolotpäiväkodissa olo
kunnossapitovankeudessa pito
ulosmarssikentälle marssi
perillepääsyparkkihalliin pääsy
aseistakieltäytyjäkaikista herkuista kieltäytyjä
maahanmuuttajatähän maahan muuttaja,
kaupunkeihin muuttaja

Myös monista edellä erilleen kirjoitetuista sanaliitoista syntyy yhdyssanoja, kun kokonaisuuteen lisätään uusi pääsana (jälkiosa):

päiväkodissaoloaika
vankeudessapitosuunnitelmat

Jos yhdyssanasta tulisi kovin pitkä, esim. alueeltamuuttosuunnitelmat, kannattaa selvyyden vuoksi harkita toisenlaista muotoilua: suunnitelmat muuttaa alueelta.

• Kun sanajonon jälkimmäisenä osana on verbistä muodostettu -minen-loppuinen substantiivi, sanat kirjoitetaan tavallisesti erilleen. Erikoisalojen termin muodostavat sanat voidaan kuitenkin kirjoittaa yhteen.

poissa oleminen
maasta muuttaminen
avusta kieltäytyminen
ulkomaille suuntautuminen

työssäoppiminen
paikallarakentaminen
perheenyhdistäminen
aseistakieltäytyminen
rauhaanpakottaminen
jälleensyntyminen

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta