Siirry sisältöön

Yhdyssana: painotus

Ohje lyhyesti

Suomen kielessä sanan pääpaino on tavallisesti ensimmäisellä tavulla; myös moniosaisen yhdyssanan pääpaino on kokonaisuuden ensimmäisellä tavulla. Seuraavissa esimerkeissä sanan pääpainollinen tavu on merkitty isoin kirjaimin:

MUSta
MAKkara
HARmaa
LOKki

MUStamakkara
HARmaalokki

Virheellinen painotus saattaa synnyttää virhetulkintoja. Esimerkiksi painotustapa ”varapuheMIES” voi herättää ensin tulkinnan: ’varapuhe + mies’. Kyseessä on kuitenkin sanojen vara+puhemies yhdistelmä.

Koko ohje

• Suomen kielessä sanan pääpaino on tavallisesti ensimmäisellä tavulla riippumatta sanan pituudesta ja ensimmäisen tai toisen tavun pituudesta. Pääpainon perustehtävänä on osoittaa sanojen rajoja. Seuraavissa esimerkeissä isoin kirjaimin on merkitty se tavu, jolle pääpaino sijoittuu:

LUmi
SAde
TUUlinen

Paino on periaatteessa tärkeä yhdyssanoja ja erilleen kirjoitettavia sanaliittoja erottava tekijä: yhdyssanassa on pääpaino sanakokonaisuuden alussa, mutta sanaliitossa painottuu kunkin sanan alku.

Taulukko: Paino yhdyssanassa ja sanaliitossa

YhdyssanassaSanaliitossa
MUStamakkaraMUSta MAKkara
PErunalaatikossaPEruna LAAtikossa
RANtakuntoonRANta KUNtoon

Sanoja irrallaan tuotettaessa ero onkin yleensä selvä, mutta puheen virrassa ero kalpenee. Puheessa ensimmäinen tavu ei siis välttämättä erotu selvästi muita painollisempana.

Tuolla on taas se iso/lokki saalista vaanimassa.

Näillä vinkeillä ranta/kuntoon neljässä viikossa!

Makkara/keitossani onkin tofua.

Tavallisesti ilmauksen esitysyhteys ohjaa kuulijaa oikeaan tulkintaan.

• Painotussääntö ei tosin sovi pikkusanoihin eli partikkeleihin, sillä monet erilleen kirjoitettavat tapaukset ääntyvät yhdyssanamaisesti yksipainoisina:

LUkuun ottamatta
SItä vastoin

MUUN muassa
Ikään kuin

• Myös erilaisissa vastakkain asettelevissa, korjaavissa tai muuten tunnepitoisissa ilmauksissa paino on usein muualla kuin sanan alussa. Tällöin puhutaan lause- tai lausumapainon vaihteluista:

Repussa onkin villaSUkat, ei -paitaa, aHaa!

Sanoin, että paitani on hiiLENvärinen eikä hiiRENvärinen.

NimenOmaan!

Sen sijaan jos esimerkiksi radion tai television asiatyylisessä uutis- tai kuulutuspuheessa painotetaan yleisperiaatteen vastaisesti maananTAIna, sääTIEdotus,pätkäpääMInisteri, voi kuulija suotta ohjautua kiinnittämään huomiota muuhun kuin itse asiasisältöön.

• Poikkeavat painotukset voivat etenkin kolmi- tai useampiosaisissa yhdyssanoissa aiheuttaa jopa sen, että kokonaisuutta on ensin vaikea hahmottaa. Seuraavien esimerkkien kaltaisia painotuskömmähdyksiä syntyy erityisesti kirjoitettua tekstiä ääneen luettaessa. Ne osoittavat, että painotukseen kannattaa asiallisiksi tarkoitetuissa yhteyksissä todella kiinnittää huomiota.

pää-äänenKANnattaja → PÄÄ-äänenkannattaja (koska kyseessä ei ole ”pää-ääni” vaan tärkein äänenkannattaja)
 
varapuheenJOHtaja → VArapuheenjohtaja (koska kyseessä ei ole ”varapuhe” vaan varalla oleva puheenjohtaja)

sivuelinKEIno → SIvuelinkeino (koska kyseessä ei ole ”sivuelin” vaan toissijainen elinkeino)
 
lehtivuosiKERta → LEHtivuosikerta (koska kyseessä ei ole ”lehtivuosi” vaan lehden vuosikerta)
 
matkavuoroKAUsi → MATkavuorokausi (koska kyseessä ei ole ”matkavuoro” vaan matkaan kulunut vuorokausi)

keskusrikosPOliisi → KESkusrikospoliisi (koska kyseessä ei ole ”keskusrikos” vaan merkittävässä asemassa oleva rikospoliisi)

lisäjarruVAlo → LIsäjarruvalo (koska kyseessä ei ole ”lisäjarru” vaan ylimääräinen jarruvalo)

leirijumalanPALvelus → LEIrijumalanpalvelus (koska kyseessä ei ole ”leirijumala” vaan erityinen jumalanpalvelus))
 
ryhmähenkiVAkuutus → RYHmähenkivakuutus (koska kyseessä ei ole ”ryhmähenki” vaan ryhmälle myönnettävä vakuutus)

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta