Siirry sisältöön

Vierassanat: resurssi ja resursoida, kritisoida ja kritikoida (konsonantit k, p, t, s)

Ohje lyhyesti

Eräissä konsonantin k, p, t ja s sisältävissä vierassanoissa on vaihtelua siinä, onko sanassa k, p, t, s vai kk, pp, tt, ss:

lisenssi, lisensoida
baltti, baltialainen

Lisäksi on s:n ja k:n vaihtelua:

kritisoida ~ kritikoida

Ohjeen osat ovat seuraavat:

Koko ohje

Suomen kieleen osittain mukautuneissa vierassanoissa eli erikoislainoissa on vaihtelua siinä, kirjoitetaanko sanan sisässä k, p, t, s vai kk, pp, tt, ss. Pääperiaatteet ovat seuraavat:

Resurssi, resursoida, baltti, Baltia

• Sanan loppu-i:n edellä diftongin (esim. ei, ai, au) tai konsonantin l, n tai r jäljessä on kk, pp, tt, ss:

greippi, patentti, baltti
gneissi, lisenssi, impulssi

Samoin pitkän vokaalin jäljessä on kk, pp, tt (mutta pelkkä s eikä ss, esim. neuroosi):

kritiikki, polyyppi, byrokraatti

• Muissa tapauksissa pitkän vokaalin tai konsonantin l, n tai r jäljessä on yleensä k, p, t, s:

kaakao, hierarkia
Baltia, kantarelli
aprikoosi, appelsiini, lisensiaatti

Myös -oida-loppuisissa verbeissä ja niistä muodostetuissa substantiiveissa on k, p, t, s:

patentoida, patentointi
resursoida, resursointi

• Nämä periaatteet pätevät myös sanoihin, jotka on muodostettu esimerkiksi sananlopun -(i)nen, -(i)suus, -lainen, -staa, -stua avulla (eli ns. suomalaisen johtimen avulla):

hierarkkinen, hierarkkisuus
byroraattinen, byrokraattistua

• Seuraavassa taulukossa on esimerkkejä sanapareista tai sanaryhmistä, joissa on yleiskielessä vaihtelua konsonanttien kk ja k, pp ja p, tt ja t sekä ss ja s välillä:

Taulukko: Sanapareja, joissa vaihtelua kk ja k, pp ja ptt ja t sekä ss ja s

kk, pp, tt, ssk, p, t, s
hierarkkinenhierarkia
monarkki, monarkkinenmonarkia
dystooppinendystopia
stereotyyppinenstereotypia
balttiBaltia
byrokraatti, byrokraattinen byrokratia
sympaattinensympatia
operaattorioperaatio
patenttipatentoida, patentointi
balanssibalansoida, balansointi
diskurssidiskursiivinen
impulssiimpulsiivinen
lisenssilisensoida, lisensointi, lisensiaatti
nyanssinyansoida, nyansointi
resurssiresursoida, resursointi

Kritikoida vai kritisoida?

Moniin vierasperäisiin verbeihin on vakiintunut joko -koida tai -soida-loppuinen muoto, esimerkiksi:

kommunikoida
digitalisoida

Eräistä verbeistä on kuitenkin -koida- ja -soida-loppuiset rinnakkaismuodot, joita käytetään samassa tai eri merkityksessä:

implikoida ~ implisoida

indikoida (’ilmaista, osoittaa’) ~ indisoida (’tehdä aiheelliseksi, olla aiheena’)

kritikoida ~ kritisoida

polemikoida ~ polemisoida

politikoida (’ottaa osaa politiikkaan, puhua politiikkaa’)

politisoida (’tehdä poliittiseksi’)

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta