Siirry sisältöön

Taivutustyyppejä: verbit mellakoi ja mellakoitsi, haravoi

Ohje lyhyesti

Eräillä -oida/-öidä-loppuisilla verbeillä (kuten ahkeroida) on kaksi taivutusmuotoa, lyhyempi -oi/-öi-aineksinen ja pitempi -oitse/-öitse-aineksinen. Pitempi on käytännössä harvinaisempi.

ahkeroida, ahkeroi ~ ahkeroitsee
mellakoida, mellakoi ~ mellakoitsee

Koko ohje

Verbien arvioida, rekisteröidä kaltaisten -oida, -öidä-loppuisten verbien taivutusmuodossa on yleensä -oi-, -öi-aines. Niiden nykyhetkeen tai tulevaan viittaava preesensmuoto ja menneeseen viittaava imperfektimuoto ovat samat:

Hän luennoi tutuilleen tänään ja huomenna. (preesens)

Hän luennoi tutuilleen eilen. (imperfekti)

Yliopisto isännöi tulevaa konferenssia. (preesens)

Yliopisto isännöi viime vuoden konferenssia. (imperfekti)

Monilla -oida/-öidä-loppuisilla verbeillä on lisäksi pitempi -oitse/-öitse-aineksinen muoto, jossa preesens ja imperfekti ovat erilaiset. Se on -oi/-öi-aineksista vaihtoehtoa selvästi harvinaisempi:

Yliopisto isännöitsee tulevaa konferenssia. (preesens)

Yliopisto isännöitsi viime vuoden konferenssia. (imperfekti)

Periaatteessa kahdella tavalla (-oi- tai -oitse-asussa) taipuvat mm. seuraavan taulukon verbit. Pitempi muoto on siis käytössä selvästi harvinaisempi.

Taulukko: Kahdella tavalla taipuvia -oida- ja -öidä-loppuisia verbejä (-oi- ja -oitse-)

-oi-muoto-oitse-muoto
ahkeroidaahkeroi(~ ahkeroitsi)
aterioidaaterioi(~ aterioitsi)
haravoidaharavoi(~ haravoitsi)
isännöidäisännöi(~ isännöitsi)
luennoidaluennoi(~ luennoitsi)
mellakoidamellakoi(~ mellakoitsi)
tupakoidatupakoi(~ tupakoitsi)
urakoidaurakoi(~ urakoitsi)

Aseistettu joukko mellakoi Egyptissä.

Nuoret mellakoitsivat kadulla vihaisina yhteiskunnalle.

Eduskunnassa meitä isännöi kansanedustaja NN.

Kaupungintalolla meitä isännöitsi NN.

Oululaistutkijat luennoivat Tekniikan päivillä.

Eräät opettajat luennoitsivat ilman apuvälineitä.

Monet tekijää tarkoittavat substantiivit on yleiskielessä kuitenkin muodostettu verbin pitemmästä muodosta, vaikka rinnalla on usein myös lyhyempi muoto:

luennoitsija ~ luennoija
mellakoitsija ~ mellakoija

tupakoitsija ~ tupakoija
urakoitsija ~ urakoija

Huom. Sanojen isännöitsijä ja isännöijä merkitys on eriytynyt niin, että isännöitsijä on ammattinimike, isännöijä taas on käytöltään väljempi.

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta