Siirry sisältöön

Sanajärjestys: päälauseen alussa niin

Ohje lyhyesti

Kun päälause on jos-, kun- tai vaikka-lauseen jäljessä, se alkaa joskus niin-sanalla. Niin toimii tällöin lauserajaa selventävänä merkkinä:

Jos tulos on tänä vuonna positiivinen, niin ensi vuonna se saattaa muuttua huonommaksi.

Tavallista tällainen on puhutussa kielessä, mutta se on mahdollista myös yleiskielisessä asiatekstissä. Kirjoitetussa kielessä lauseen rajaa osoittavan niin-sanan maneerimainen käyttö kuitenkin häiritsee tekstin sujuvuutta.

Koko ohje

Kun jos-, kun- tai vaikka-lause on päälauseen edellä, päälause voi alkaa sanalla niin. Puhutussa kielessä tämä on tavallista, ja sitä esiintyy myös kirjoitetussa asiatyylissä. Niin toimii tällöin selventävänä lauseen rajan merkkinä. Tällaisessa käytössä niin on myös yleiskielen mukainen.

Kun vuonna 1960 väkevien osuus kulutuksesta oli 71 prosenttia, niin vuonna 2005 se oli enää 28 prosenttia. (sanomalehden pääkirjoitus)

– Vrt. ilman niin-sanaa: Kun vuonna 1960 väkevien osuus kulutuksesta oli 71 prosenttia, vuonna 2005 se oli enää 28 prosenttia.

Vaikka neuvotteluja on käyty vuosikausia, niin vaikeimmat kysymykset ovat vielä edessä päin.

Jos laki ei ole taannehtiva, niin odotettavissa on uusien yritysten perustamisaalto ennen lain voimaantuloa.

Jos suomalaiset jotain arvostavat, niin perinteitään.

Päälauseen alussa sijaitseva niin voi kuitenkin joskus tuntua tarpeettomalta siksi, että lauseen raja olisi selvä myös ilman sitä. Maneerimaisesti käytettynä niin on tyylirikko. Kirjoitetussa asiatyylissä pelkkä pilkku onkin tavallisempi keino osoittaa lauseenrajaa.

Päälauseen alussa olevasta verbistä, kuten Jos ohjeita pidetään vanhentuneina, tulisi ne muuttaa tarvittavilta osin ks. ohjetta Sanajärjestys: suora ja käänteinen sanajärjestys (kohdasta Lisätietoa toisessa ohjeessa).

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta