Siirry sisältöön

Rektioita: rakastaa uuden kokeilemista vai rakastaa kokeilla uutta?

Ohje lyhyesti

Tunneverbit rakastaa, vihata ja inhota esiintyvät tavallisesti partitiivimuotoisen kohdetta tarkoittavan ilmauksen kanssa:

Rakastan runojen lukemista.

Inhoatko sinäkin paitojen silittämistä?

Verbin tehdä-muodon (lukea, silittää) sisältäviä rakenteita rakastan lukea runoja, inhoan silittää paitoja voi pitää yleiskielen rajatapauksina.

Koko ohje

Tunneverbien rakastaa, vihata ja inhota kohde esitetään tavallisimmin partitiivimuotoisella ilmauksella (vastaa kysymykseen mitä, ketä?):

Rakastan kirjoja ja lukemista.

Vihaan kaikenlaista laiskuutta.

Inhoan sipulia.

Näiden vahvaa tunnetta ilmaisevien verbien käyttö on kaiken kaikkiaan lisääntynyt monentyyppisissä teksteissä.

Tunteen kohdetta näkee ilmaistavan myös verbin perusmuodolla eli tehdä-muodolla: rakastan kokeilla erilaisia kasvisruokia, vihaan olla kameran edessä. Tämä ilmaustyyppi on suhteellisen tavallinen erityisesti nuorten kirjoituksissa. Sitä on pidetty vieraana vaikutuksena, mutta muotovalinta liittyy myös laajempaan kieliopilliseen ilmiöön eli tehdä-tyyppisen verbimuodon käytön lisääntymiseen ylipäänsä (ks. puhekielisestä rakenteesta pystyy tehdä, joutuu mennä ohjetta Rektioita: pystyy tekemään vai pystyy tehdä kohdasta Lisätietoa toisessa ohjeessa).

Rakenteeltaan neutraali ilmaustyyppi rakastan erilaisten kasvisruokien kokeilemista, vihaan kameran edessä olemista saattaa joskus tuntua raskaalta verrattuna rakenteeseen rakastan kokeilla, vihaan olla, etenkin jos kohdetta tarkoittavalla sanalla (kokeilemista, olemista) on edellään useita määritteitä. Asian voi toki ilmaista myös toisin, esimerkiksi seuraavasti:

(Mielestäni) on mukavaa kokeilla erilaisia kasvisruokia.

Kokeilen mielelläni erilaisia kasvisruokia.

En ole mielelläni kameran edessä.

On epämiellyttävää seisoa kameran edessä.

Teksteissä, joissa kirjoittajan oma persoona voi tunnepitoisestikin näkyä, verbejä rakastaa, vihata ja inhota voi tehdä-muodon yhteydessä pitää eräänlaisina yleiskielen rajatapauksina. Neutraaliksi tarkoitetussa asiatekstissä rakenne saattaa herättää kielteistä huomiota. Joissakin aiemmissa kielenhuollon oppaissa ilmaustyyppiä rakastaa tehdä on pidetty vierasvoittoisena ja siksi kartettavana.

rakastaa: peruskäyttö

Tolonen rakasti kesäpaikallaan oleskelua.

Hän rakastaa kukkien maalaamista öljyväreillä.

rakastaa: rajatapaus

Hän kirjoittaa tarinoita, jollaisia itsekin rakastaa lukea.

– Vrt. toisin: Hän kirjoittaa tarinoita, jollaisten lukemista itsekin rakastaa ~ jollaisista itsekin pitää.

Pietiläinen uskoo, että runoilloissa riittää väkeä, sillä hänen mukaansa ihmiset rakastavat kuunnella runoja ravintolassa.

– Vrt. toisin: – – ihmiset rakastavat runojen kuuntelemista ravintolassa ~ ihmisten mielestä on mukavaa kuunnella runoja ravintolassa.

vihata: peruskäyttö

Hän vihaa kastumista.

Vihaan toiseksi jäämistä.

vihata: rajatapaus

Hän vihaa jäädä yksin.
– Vrt. toisin: Hän vihaa yksin jäämistä.

Hän vihasi olla altavastaajana.
– Vrt. toisin: Hän vihasi altavastaajana olemista.

inhota: peruskäyttö

Tytär inhosi hiihtoa yli kaiken.

Hän inhoaa paitojen silittämistä.

inhota: rajatapaus

Lapsi pärjää koulussa mutta inhoaa mennä sinne.

– Vrt. toisin: Lapsi pärjää koulussa mutta inhoaa sinne menemistä ~ sinne meneminen inhottaa häntä.

Pentu inhosi jäädä yksin.

– Vrt. toisin: Pentu inhosi yksin jäämistä.

Tunneverbi pelätä poikkeaa edellisistä siinä, että kohdevaihtoehtoina ovat yleiskielessäkin vanhastaan olleet sekä partitiivimuotoinen ilmaus (pelkää lähtemistä) että verbin perusmuoto (pelkää lähteä). Pelätä on lisäksi tavallinen että-lauseen ja sitä vastaavan lauseenvastikkeen kanssa.

pelätä

Pelkäätkö vanhenemista?

Kansalaiset pelkäävät lähteä hakemaan oikeutta tuomioistuimissa.

Hän pelkää, että ihmiset eivät enää jaksa äänestää.

Joka neljäs pelkää saavansa potkut.

Lähimerkityksinen ilmaisutapa on pelottaa: Minua pelotti lähteä rajaseudulle; Hallan uhka pelotti asiantuntijoita.

Tiesitkö?

Tykätä

Verbin rakastaa arkisempi – ja tunneasteikolla lievempi – vaihtoehto on tykätä, jota käytetään niin verbin perusmuodon kuin -sta/-stä-päätteisen elatiivi-ilmauksenkin kanssa:

  • tykkään maalata kukkia
    tykkään kukkien maalaamisesta

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta