Siirry sisältöön

Rektioita: konsultoida johtajia (kuka neuvoo ja ketä?)

Ohje lyhyesti

Verbi konsultoida esiintyy tavallisesti ketä-, keitä-kysymyksiin vastaavan partitiivisijaisen ilmauksen kanssa (konsultoida johtajia), mutta sillä on myös muunlaista käyttöä (konsultoida johtajien kanssa, konsultoida asiassa). Konsultoida-verbillä onkin eri merkityksiä: ’neuvoa, pyytää neuvoa, neuvotella'. Tekstiyhteys ei aina paljasta, mitä näistä on tarkoitettu.

Työntekijöiden kannattaa tarpeen vaatiessa konsultoida johtajiaan

Verbin käyttöön on siis syytä kiinnittää huomiota. Usein kannattaakin käyttää jotain yksiselitteistä ilmausta, kuten antaa neuvoja jollekulle, neuvoa, kysyä neuvoa joltakulta, neuvotella jonkun kanssa.

Koko ohje

Joillakin verbeillä on toisistaan selvästi poikkeavia merkityksiä, mikä voi joskus aiheuttaa hämmennystä. Esimerkiksi ilmauksen konsultoida jotakuta merkityksenä voi olla ’neuvoa’, ’pyytää neuvoa’ tai ’neuvotella’. Käyttöyhteys ei aina paljasta, mitä näistä on tarkoitettu.

’neuvoa’, ’antaa neuvoja’

Hän työskentelee osa-aikaisena tutkijana liitossa. Lisäksi hän konsultoi yrityksiä ja tekee tutkimusta yhteistyössä yliopistojen kanssa.

Verkkoyhtiöt hoitavat operaattoreiden puhelinverkkoja, integroivat järjestelmiä ja konsultoivat kehitystyössä.

’kysyä neuvoa’ tai ’neuvotella’

Sairaudesta kärsivien henkilöiden tulee konsultoida lääkäriä ennen ohjelman käytön aloittamista.

Sana kanssa ohjaa tulkitsemaan ilmauksen pikemmin neuvottelemiseksi:

Poliisit konsultoivat lääkärin kanssa ja tilasivat sairaankuljetuksen.

Yhdysvaltain oli määrä konsultoida Kiinan, Venäjän, Ranskan, Saksan ja Britannian kanssa jatkotoimista.

Jos kuitenkin todella tarkoitetaan neuvottelemista, kannattaa käyttää verbiä neuvotella.

Myös neuvomisen merkitys voi hämärtyä, jos lause ei paljasta, kuka neuvoo ja ketä. Esimerkiksi seuraavanlaiset ilmaukset eivät siis ole suositeltavia monitulkintaisuuden takia:

Merkitykseltään epäselviä

Kaikki alkoi, kun Kinberg suunnitteli orkesterin konserttien välittämistä internetiin Saltarello-yrityksen kanssa. Kinbergin yhtiö konsultoi Saltarelloa viime vuosina 60 000 euron palkkioita vastaan.

Neuvotteluissa on nyt tauko siksi, että valtuuskunnat voivat konsultoida johtajiaan.

Selviä ilmausvaihtoehtoja ovat antaa neuvoja jollekulle, neuvoa, toimia konsulttina jollekulle, neuvotella jonkun kanssa, kysyä neuvoa joltakulta.

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta