Siirry sisältöön

Rektioita: kokea, katsoa ja nähdä

Ohje lyhyesti

Verbiä kokea voi kokemisen tavan tai mielipiteen ilmauksissa käyttää yleiskielessä kahdella tavalla:

kokea asia hyväksi ~ kokea asia hyvänä

Verbit katsoa ja nähdä sopivat nekin ilmaisemaan kokemista (katsoa asia tarpeelliseksi; nähdä asia hyvänä ~ hyväksi), mutta ne saattavat joskus tuoda ilmaukseen myös liian konkreettisen näköhavainnon merkityksen.

Ohjeen osat ovat seuraavat:

Koko ohje

Kokea hyvänä vai hyväksi?

Yleiskielessä voidaan verbin kokea yhteydessä ilmaista kokemisen tapaa joko -ksi-päätteisellä eli translatiivisijaisella ilmauksella (koki hoidon hyväksi) tai -na/--päätteisellä essiivimuodolla (koki hoidon hyvänä). Vaikka molemmat sijavaihtoehdot ovat yleiskielen mukaisia, saattaa itse verbi kokea joskus synnyttää turhan konkreettisen elämyksen sivumielteen. Tätä merkitystä ei sisälly neutraalimpiin vaihtoehtoihin piti hoitoa hyvänä, x:n mielestä hoito oli hyvää, hoito tuntui hyvältä.

Yli 80 prosenttia koki hoidon hyväksi.

Kuntapäättäjät kokevat ilmastotyön tärkeäksi.

Vain 20,5 % koki hoidon ja tarpeidensa kohtaamisen tason hyvänä.

Toimittajat kokevat lasten kriittisen medialukutaidon kehittämisen tärkeänä.

Aiemmin kokea-verbin yhteydessä pidettiin yleiskielen mukaisena vain -ksi-päätteistä translatiivi-ilmausta kokea hyväksi.

Katsoa asia hyväksi; nähdä asia parempana vai paremmaksi?

Näkemisverbejä katsoa ja nähdä käytetään joskus ilmaisemassa kokemista:

Näillä ihmisillä on ollut vaikutusta minun elämääni ja siihen, miten itseäni katson.

Elämäsi tärkeät ihmiset vaikuttavat siihen, miten et itsesi.

Lisäksi näitä verbejä käytetään mielipiteen ilmauksissa. Varsinkin katsoa joksikin on vakiintunut ja neutraali rakenne:

Millaiseksi päivystyspisteeksi katsotaan alue- tai keskussairaalan päivystys?

Oikeus katsoi tapahtuman pahoinpitelyksi.

Hän katsoi tarpeelliseksi selvittää näkemystään.

Nähdä joksikin tai nähdä jonakin on sekin tavallinen ja käypä ilmaustyyppi mutta saattaa joskus synnyttää turhan konkreettisen näköhavainnon vaikutelman. Vaihtoehtoisia rakenteita ovat mm. pitää jotakin jonakin tai olla jotakin mieltä (asiasta).

Millaisena näet tulevaisuuden?

Usein asiakas näkee palvelun laadun erilaisena kuin yrittäjä.

Millaiseksi näet liittokokousvaalien merkityksen?

Turussa ryhmä yrittäjiä näki tarpeelliseksi yhdistää voimansa ja ryhtyä ajamaan yhteisiä etujaan.

Turhan konkreettinen: Itse näen moniammatillisen tiimin parhaana.

Itse pidän moniammatillista tiimiä parhaana.

Näyttäytyä

Verbiä näyttäytyä käytetään myös kuvallisesti, esimerkiksi Asia näyttäytyi aivan uudessa valossa tai Asia näyttäytyi uudenlaisena. Tällainen käyttö voi kuitenkin herättää koomisen vaikutelman, jos näyttäytyminen on mahdollista ymmärtää konkreettisesti:

Ensimmäinen kurssilla rakennettu mikroauto näyttäytyi yleisölle.
Yksiselitteinen: – – mikroauto esiteltiin yleisölle.

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta