Siirry sisältöön

Rektioita: aloittaa, alkaa, ruveta ja ryhtyä

Ohje lyhyesti

Aloittamista ja alkamista tarkoittavia verbejä ovat mm. aloittaa, alkaa, ruveta ja ryhtyä. Niistä aloittaa esiintyy yleiskielessä pelkästään substantiivin kanssa (aloittaa työ), muut sen sijaan voivat saada seurakseen kaksi eri verbimuotoa (tehdä- ja tekemään-muodot):

aloittaa työ

alkaa työskennellä ~ alkaa työskentelemään

ruveta ~ ryhtyä työskentelemään

Ohjeen osat ovat seuraavat:

Koko ohje

Aloittaa

Aloittaa-verbillä on tekijää tarkoittavana subjektinaan tavallisesti ihminen tai sellainen laite, laitos tms., jonka taustalle voi kuvitella ihmistoimijoita. Aloittamisen kohde esitetään yleensä substantiivi-ilmauksena: aloitan työt ~ työn tekemisen, aloittaa kolumnistina.

Aloitamme kesällä laajennustyöt.

Lääketehtaat aloittavat hiv-lääkkeen valmistuksen.

Lisäksi aloittaa-verbiä näkee joskus käytettävän tehdä- ja tekemään-tyyppisten verbimuotojen kanssa: aloitti suunnitella, aloitan rakentamaan. Tällainen käyttö ei ole yleiskielen suosituksen mukaista.

Yleiskielen suosituksen vastaista käyttöä

Vodkasta tuli merkkituote Suomessa vasta 70-luvun alussa, kun Alko aloitti tehdä Finlandiaansa.

Yleiskielessä: – –, kun Alko aloitti Finlandiansa tekemisen.

Meriser aloitti valmistamaan ensimmäisiä itse kehittämiään lvi-tuotteita alihankintana 1970-luvun alussa.

Yleiskielessä: Meriser ryhtyi valmistamaan ensimmäisiä – –.

Alkaa

Alkaa-verbillä on merkitykset ’saada alkunsa’ (Loma alkaa pian) sekä 'ruveta, ryhtyä'. Jälkimmäisessä merkityksessä se esiintyy tavallisimmin tehdä- (alkaa tehdä) ja tekemään-tyyppisten (alkaa tekemään) verbimuotojen kanssa. Näistä yleiskielen suosituksen mukainen oli pitkään vain alkaa tehdä, mutta nykyään molemmat ovat hyväksyttäviä.

He alkoivat kuntoilla ~ kuntoilemaan säännöllisesti jo opiskeluaikoina.

Milloin vesiensuojelutoimenpiteitä alettiin tehostaa ~ tehostamaan?

Puhumaan ~ puhua hän alkoi jo alle vuoden ikäisenä.

Alkaa-verbiä käytetään joskus myös substantiivin kanssa toiminnan aloittamisen merkityksessä: alamme laajennustyöt pian. Tässä merkityksessä on kuitenkin tavallisempaa käyttää verbiä aloittaa: aloitamme laajennustyöt.

Ruveta ja ryhtyä

Verbit ruveta ja ryhtyä esiintyvät paitsi tekemään-muodon kanssa myös merkityksen ’mihin’, ’millaiseksi’ sisältävien ilmausten kanssa:

Kaksikko ryhtyi tuottamaan ensimmäistä James Bond -elokuvaa.

Ministeri ryhtyi toimiin.

Palkkarenki ryhtyi yrittäjäksi.

Kiinan poliisi rupesi viestimään mikroblogissa.

Rupean yksityiseksi perhepäivähoitajaksi.

Tiesitkö?

Alkaa tehdä ja alkaa tekemään: murretaustaa

Sekä rakenne alkaa tekemään että alkaa tehdä esiintyvät murteissa: alkaa tehdä on alkuaan itäinen, alkaa tekemään taas on ollut tavallinen varsinkin pohjoisen murteissa, mutta se on tunnettu myös muualla länsimurteissa.

Monin paikoin alkaa tekemään -rakennetta tavallisempi on kuitenkin ollut ilmaustyyppi ruveta tekemään, joka on osaltaan vaikuttanut myös rakenteen alkaa tekemään leviämiseen.

Oma vaikutuksensa vaihtelun lisääntymiseen on ollut myös muilla samaan tapaan vaihtelevilla verbeillä:

  • ehtiä levätä ~ lepäämään
    ennättää syödä ~ syömään
    keritä levätä ~ lepäämään

Suomen kielen lautakunnan päätös 2014

Alkaa tekemään -rakennetta pyrittiin runsaan vuosisadan ajan karsimaan varsinkin koululaisten kirjoituksista, mutta rakenne ei kadonnut käytöstä.

Koska alkaa tekemään on rakennetyyppinä tavallinen eikä aiheuta ilmaukseen monitulkintaisuutta, suomen kielen lautakunta hyväksyi sen yleiskieleen alkaa tehdä -rakenteen rinnalle (2014) (ks. Kielikello 1/2014, linkki kohdassa Lisätietoa muualla).

Monien kielenkäyttäjien mielestä rakenne alkaa tekemään ei kuitenkaan ole vielä tyylillisesti neutraali, minkä vuoksi sitä voi pitää eräänlaisena yleiskielen rajatapauksena.

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Lisätietoa muualla

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta