Siirry sisältöön

Puhelinnumerot

Ohje lyhyesti

Suomessa puhelinnumerot jaetaan yleensä kolmen tai neljän numeron ryhmiin:

040 123 4567
09 123 456

Puhelinnumeron edessä voi tarvittaessa käyttää selvennyksenä sanaa puhelin tai sen lyhennettä puh. tai p.

Koko ohje

Puhelinnumerot voivat olla pitkiä, ja ihmisillä on erilaisia muistisääntöjä tai tapoja hahmottaa ne. Siksi niiden ryhmittämisestä on vaikea antaa ohjetta, joka sopisi kaikkiin käyttäjien tarpeisiin. Yleensä havainnollisin ilmaisukeino on myös paras. Soittajaa auttaa, jos esimerkiksi alanumero on ryhmitelty omaksi kokonaisuudekseen.

Puhelinnumerot voi ryhmitellä esimerkiksi seuraavasti (sama koskee myös faksinumeroita):

09 1234
019 12 345 ~ 019 123 45
06 123 456

02 123 4567 ~ 02 1234 567
08 1234 5678
0295 333 200

Käytännöstä voi poiketa, jos toisenlainen ryhmittelytapa on ymmärrettävyyden kannalta parempi. Omaksi ryhmäkseen voi erottaa esimerkiksi yrityksen sisäisen alanumeron tai helposti muistettavan jakson.

Suuntanumero

Suuntanumero merkitään omaksi ryhmäkseen ilman sulkeita (tai yhdysmerkkiä), koska suuntanumero katsotaan kiinteäksi osaksi puhelinnumeroa (standardi SFS 4175 2006, puhelinnumeroita koskeva muutos 18.11.2008). Myös tekninen kehitys on vaikuttanut siihen, että esimerkiksi kännykällä soitettaessa suuntanumero on yleensä pakollinen riippumatta siitä, mistä soittaa. Aiemmin sulkeilla on ilmaistu, että suuntanumeroa ei tarvita soitettaessa saman numeroalueen sisäisiä puheluita.

050 123 4567(matkaviestinliittymä)
071 123 4567 (071-alkuinen valtakunnallinen siirrettävä puhelinnumero)
020 123 4567 (020-alkuinen valtakunnallinen yrityspuhelinnumero)
0800 123 4567 (maksuton palvelunumero)
0700 123 4567 (maksullinen palvelunumero)

Lyhenteet

Puhelinnumeron edessä voi tarvittaessa käyttää selvennyksenä sanaa puhelin tai sen lyhennettä puh. tai p. Joskus on tarpeen merkitä, onko kyseessä matka-, työ- vai kotinumero. (Mahdollisen faksinumeron eteen kirjoitetaan faksi tai sen lyhenne f.) Huom. lyhenteet ovat pisteellisiä:

puhelin ~ puh. ~ p.
matkapuhelin ~ matkapuh. ~ matkap. ~ m.

työpuhelin ~ työpuh. ~ työp. ~ t.
kotipuhelin ~ kotipuh. ~ kotip. ~ k.

Jos puhelinnumeron lajiin viittaavat sanat esiintyvät rivin alussa esimerkiksi käyntikorteissa tai lomakkeissa, ne kirjoitetaan tavallisesti isolla alkukirjaimella. Yksikirjaimiset lyhenteet p., m., t. ja k. voidaan kirjoittaa pienellä tai isolla kirjaimella. Sanoja ja lyhenteitä ei tarvitse erottaa puhelinnumerosta kaksoispisteellä:

Puhelin 03 1234 5678
Puh. 03 1234 5678

(Käyntikorteista ks. ohjetta Alkukirjain: tittelit, oppiarvot ja arvonimet kohdasta Lisätietoa toisessa ohjeessa.) 

Vaihteen numero ilmaistaan Suomessa usein numeron eteen merkityllä tähdellä. Selvennyksenä voi käyttää myös sanaa vaihde, jolloin tähteä ei tarvita:

*03 12 345
03 12 345 (vaihde)

Kansainvälinen numero 

Kansainvälinen puhelinnumero esitetään seuraavassa muodossa: 

+358 9 123 4567

Kansainvälisen puhelinnumeron osat:

+kuvaa ulkomaantunnusta maassa, josta soitetaan
(Euroopassa tunnus 00; sillä korvataan plusmerkki joissain tapauksissa)
358Suomen maannumero
9numerointialueen, verkon tai järjestelmän tunnusnumero ilman edeltävää nollaa
123 4567puhelinnumero ryhmiteltynä edellä esitettyjen ohjeiden mukaan

Esimerkkejä:

+358 9 123 4567 (Uusimaa I:n telealueen puhelinverkon liittymä)
+358 17 123 4567 (Kuopion telealueen puhelinverkon liittymä)
+358 50 123 4567 (matkapuhelinliittymä)
+358 10 234 5678(010-alkuinen yrityspuhelinnumero)

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Lisätietoa muualla

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta