Siirry sisältöön

Pilkku ja lauseenalkuinen valitettavasti, toisaalta

Ohje lyhyesti

Lauseen alussa olevaa asennetta tai näkökulmaa ilmaisevaa sanaa ei yleensä eroteta muusta lauseesta pilkulla, paitsi jos ilmaus on erityisen painokas:

Valitettavasti tuote on jo ehtinyt loppua.

Ihme kyllä, tällaista ei ole ennen tapahtunut.

Koko ohje

• Kun lauseen alussa on asennetta (valitettavasti, onneksi) tai näkökulmaa (toisaalta) ilmaiseva sana tai sanonta, sitä ei tavallisesti eroteta muusta lauseesta pilkulla. Jos ilmaus kuitenkin on erityisen painokas tai tunnepitoinen, pilkku on mahdollinen.

Valitettavasti lomaan on vielä pitkä aika.

Toisaalta menestyminen ei välttämättä ole tärkein asia.
~
Toisaalta, menestyminen ei välttämättä ole tärkein asia.

Koulu sääntöineen onkin välttämätön tulevan työelämän kannalta. Itse asiassa, mitä enemmän kouluja käy, sitä paremmat ovat eväät työelämää varten.
~
Itse asiassa mitä enemmän kouluja käy, sitä paremmat ovat eväät työelämää varten.

Ihme kyllä, asia ehdittiin käsitellä loppuun asti.

• Esitysjärjestystä ilmaisevia lauseenalkuisia sanoja ensiksi, toiseksi jne. ei tavallisesti eroteta muusta kokonaisuudesta pilkulla, mutta joskus tauottavana tyylikeinona se on mahdollista. Pilkuttomuus on kuitenkin tavallisempaa.

Paikoilleen asettuminen oli ihmisen terveyden kannalta kahdesta syystä tärkeä tapahtuma. Ensiksikin, maatalous ja elintarvikkeiden varastoiminen johti uudenlaisen yhteiskunnan syntyyn. Pystyttiin ruokkimaan huomattavasti suurempi määrä ihmisiä kuin aikaisemmin. Väkiluku kasvoi ja – –. Toiseksi, päivittäinen kiinteä kontakti kotieläimiin johti mikrobien siirtymiseen eläimistä ihmisiin.

• Lauseen lopussa monet asennetta ilmaisevat sanat toimivat irrallisina lisäyksinä, jotka voi erottaa muusta kokonaisuudesta pilkulla tai ajatusviivalla:

Asia ehdittiin käsitellä loppuun asti, ihme kyllä.
~
Asia ehdittiin käsitellä loppuun asti – ihme kyllä.

• Huom. Joissakin kielissä lauseenalkuiset asenteen tai näkökulman ilmaukset erotetaan muusta virkkeestä pilkulla. Pilkkusäännöt – kuten muutkin oikeinkirjoitussäännöt – ovat kuitenkin kielikohtaisia sopimuksia.

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta