Siirry sisältöön

Passiivimaisia rakenteita: tuli tehtyä ~ tehdyksi

Ohje lyhyesti

Ilmaukset tulee tehtyä ja tulee tehdyksi sekä saa tehtyä ja saa tehdyksi ovat pitkälti samanmerkityksisiä ja yleiskielessä samanarvoisia.

Ohjeen lopussa Tiesitkö?-laatikossa on tietoa rakenteiden murretaustasta.

Koko ohje

• Ilmaukset tulee tehtyä ja tulee tehdyksi ovat pitkälti samanmerkityksisiä ja yleiskielessä samanarvoisia. Niissä tilannetta tarkastellaan tuloksen kautta. Tekijää ei mainita, mutta usein kyse on puhujasta:

Täällä tulee joskus käytyä ~ käydyksi.

Ilmaukseen sisältyykin jonkinlaista omakohtaista sävyä. Mukana voi olla myös merkitys, että tilannetta ei olisi suunniteltu tai tulosta tavoiteltu:

Ruumiillista työtäkin tuli tehdyksi.

Toriesiintyjiä tulee seuratuksi pitkin kesää.

Harmittaa, kun nuorena tuli tehtyä hölmöyksiä ihmissuhteissa.

Ajankohtaisohjelmia tulee seurattua.

Joulun aikaan ei tullut käytyä edes lenkillä.

Esimerkiksi kysymyksissä tuli tehtyä on tavallinen. Tällöin kyse on puhuteltavasta:

Tuliko äänestettyä väärää henkilöä?

Tuleeko täällä käytyä useinkin?

• Rakenteessa saa tehtyä ~ saa tehdyksi on mahdollista esittää tekijä. Kyse on tietoisesta suorittamisesta; ilmauksessa korostuu usein onnistuminen ja kieltolauseessa epäonnistuminen:

Palomiehet saivat pelastettua kaksi miestä palavasta talosta.

Palomiehet saivat vanhuksen pelastetuksi viime hetkellä.

Ravintola ei saanut hankittua jatkoaikalupaa.

Lause voi olla myös passiivinen tai tekijänä voi olla yleispersoona 'kuka hyvänsä'; kummassakaan tekijää ei mainita:

Kaikki eläimet saatiin pelastettua navettapalosta.

Kuvat saa pelastettua, jos kovalevy ei ole vaurioitunut.

Tiesitkö?

Rakenteiden murretaustaa

Vuoteen 1973 yleiskielen suosituksena oli muoto tulla tehdyksi, saada tehdyksi, ei siis tulla tehtyä, saada tehtyäTuolloin suomen kielen lautakunta hyväksyi molemmat muodot.

Kumpaakin rakennetta tulla, saada tehtyä ja tulla, saada tehdyksi on käytetty vanhastaan murteissa, tehtyä-muotoa enemmän läntisissä murteissa. Selvää tulla tehtyä -aluetta ovat olleet hämäläismurteet ja selvää tulla tehdyksi -aluetta peräpohjalaiset murteet. Muissa pohjalaismurteissa sekä itämurteissa on käytetty molempia.

Lue lisää:
Mielikäinen, Aila 1984: Rakenne saada (tulla) tehdyksi ~ tehtyä puhutussa kielessä. Virittäjä 88: 136–138 (linkki kohdassa Lisätietoa muualla).

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Lisätietoa muualla

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta