Siirry sisältöön

Passiivi: näkyy tehtävän, ”näytään tehtävän”

Ohje lyhyesti

Rakennetyyppi ”apua näytään tarvittavan”, ”laskut tunnutaan maksetun hitaasti” on paitsi muodoltaan epäjohdonmukainen myös merkitykseltään usein epäselvä. Havainnollisempi on esimerkiksi seuraava ilmaustapa:

Näyttää siltä, että apua tarvitaan.

Tuntuu siltä, että laskut on maksettu hitaasti.

Ohjeen osat ovat seuraavat:

Passiivin yleiskuvaus esitetään erillisessä ohjeessa

Koko ohje

Näkyy olevan, kuuluu tehdyn

Näkyy olevan, kuuluu maistuneen on tavallinen vaikutelmaa kuvaava yleiskielen ilmaustyyppi. Tässä ilmaustyypissä on ensin aktiivimuotoinen havaintoverbi, kuten näkyä, kuulua, tuntua, näyttää (merkityksessä ’vaikuttaa, tuntuu’), ja sen jäljessä tekevän-, tehneen-tyyppinen muoto (aktiivin partisiippimuoto):

Teksti näkyy olevan valmis. (’näkyy, että teksti on valmis’)

Teksti näyttää olevan valmis. (’näyttää siltä, että teksti on valmis’)

Työt tuntuvat sujuneen hyvin. (’tuntuu siltä, että työt ovat sujuneet hyvin’)

Jälkimmäisenä osana voi olla myös tehtävän-, tehdyn-tyyppinen verbimuoto (passiivin partisiippimuoto):

Hänen nimensä näkyy kirjoitettavan ainakin kahdella eri tavalla. (’näkyy, että kirjoitetaan’)

Julkisuudessa kuuluu usein kerrottavan, kuinka – –. (’kuuluu, että kerrotaan’, ’kuulemma kerrotaan’)

Viime hetken tekstimuutoksia kuuluu tehdyn. (’kuuluu, että muutoksia on tehty’, ’kuulemma on tehty’)

”Näytään tarvittavan”, ”tunnutaan luetun”

Jos havaintoverbi on passiivimuodossa (kuulutaan, näytään), on rakenne muodostustavaltaan epäjohdonmukainen ja merkitykseltään usein epäselvä. Ensinnäkään näitä havaintoverbejä (kuulua, näkyä jne.) ei yleensä sellaisinaan käytetä passiivissa: ”kellarista kuulutaan tänne asti”, ”nurkan takaa näytään tänne” tai ”juhlien jälkeen tunnutaan pahalta” (ks. ohjeen Passiivi: mikä passiivi on ja missä sitä käytetään? jaksoa Kaikista verbeistä ei käytetä passiivia kohdasta Lisätietoa toisessa ohjeessa).

Toiseksi rakenteen (asiasta) kuulutaan kerrottavan merkitys saattaa herättää hämmennystä, jos kokonaisuuden purkaa osiinsa: ’kuulutaan, että (asiasta) kerrotaan’. Rakenne lienee saanut mallia yleiskielisistä lauseista, joissa on passiivimuotoinen sanomis- tai ajattelemisverbi ja sen kohteena (objektina) tehtävän-tyyppinen ilmaus: valvontaa uskotaan tarvittavan lisää uskotaan, että valvontaa tarvitaan lisää’.

Rakenteen kuulutaan kerrottavan, näytään tehtävän sijaan on yleiskielessä suositeltavaa käyttää johdonmukaisempia vaihtoehtoja, jotka on myös helpompi hahmottaa:

Vielä kuitenkin näytään valvontaa tarvittavan

– Johdonmukaisempi: Vielä kuitenkin valvontaa näkyy tarvittavan.
– Helpommin hahmotettava: Näyttää siltä, että valvontaa vielä tarvitaan.

Käyttöohjetta tunnutaan luetun pelottavan tarkasti. 

– Johdonmukaisempi: Käyttöohjetta tuntuu luetun pelottavan tarkasti.
– Helpommin hahmotettava: Tuntuu siltä, että käyttöohjetta on luettu pelottavan tarkasti.

Pikavaihteita kuulutaan käytettävän moottorijarrutuksiin.

– Johdonmukaisempi: Pikavaihteita kuuluu käytettävän moottorijarrutuksiin.
– Helpommin hahmotettava: Pikavaihteita kuulemma käytetään moottorijarrutuksiin.

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Lisätietoa muualla

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta