Siirry sisältöön

Paikan ja olotilan ilmauksia: poliisi pidätti miehen päihtyneenä

Ohje lyhyesti

Sellaiset olotilaa tai paikkaa ilmaisevat lauseet kuin

Poliisi pidätti miehen päihtyneenä.

Tuijotin naapuria parvekkeella.

voidaan periaatteessa ymmärtää kahdella tavalla: päihtyneenä on joko poliisi tai pidätetty mies, ja parvekkeella joko olin minä tai siellä oli naapuri.

Käytännössä kuitenkin ympäröivä teksti ja ylipäänsä asioita koskeva tieto saa aikaan sen, että ilmaus tulkitaan tilanteessa vain yhdellä tavalla. Monimerkityksisyyden mahdollisuudesta on kuitenkin hyvä olla tietoinen.

Koko ohje

Lauseessa Opettaja lähetti oppilaan ulos on suuntaa tarkoittava paikanilmaus ulos, jonka tulkitaan tarkoittavan oppilaan sijaintia, ei opettajan:

Opettaja lähetti oppilaan ulos.

Ulos viittaa tässä siis lähettämisen kohdetta tarkoittavaan objektiin eikä lähettäjää ilmaisevaan subjektiin. 

Myös paikassa olemista tarkoittava talossa-, katolla-tyyppinen ilmaus osoittaa vastaavassa lauserakenteessa yleensä objektin sijaintia:

Kaverini työnsi minut ostoskärryissä baariin.

Katselin mainosta oopperatalon seinässä.

Tyttö ihaili sormusta rasiassa.

Havaitsemista, ihailua tms. tarkoittavien verbien yhteydessä tällainen lause voi kuitenkin periaatteessa olla kaksitulkintainen silloin, kun puheena olevassa paikassa voisi ihminenkin olla luontevasti. Yleensä tekstiyhteys ja yleinen asioita koskeva tietous sulkevat monitulkintaisuudet pois:

Katselin kuuta parvekkeella.

Ihailin lamppua mainoksessa.

Monitulkintaisuuksia voi näiden verbien yhteydessä syntyä silloin, jos sekä subjekti (kuten seuraavassa Timo) että objekti (vaimo) tarkoittavat ihmistä ja puhe on paikasta tai tilasta, jossa kumpikin voisi periaatteessa olla. Tekstiyhteys kuitenkin usein paljastaa tarkoitetun tulkinnan.

Timo näki vaimonsa parvekkeella.

Vanha täti näki lapsen vaunuissa.

Lenkkeilijä havaitsi naisen järvessä.

Myös olotilaa tarkoittava -na/--päätteinen (essiivisijainen) ilmaus voi olla tällaisissa tapauksissa monitulkintainen:

Näin Victorian [prinsessan] ensimmäisen kerran pienenä lapsena.

– Vrt. yksitulkintaiset:

Näin Victorian ensimmäisen kerran, kun olin lapsi.

Näin Victorian ensimmäisen kerran, kun hän oli lapsi.

Joskus tällainen lauserakenne saattaa aiheuttaa koomiseltakin vaikuttavia monitulkintaisuuksia:

Poliisi tavoitti miehen päihtyneenä lähistöltä.

– Vrt. yksitulkintaiset:

Poliisi tavoitti päihtyneen miehen.

Poliisi tavoitti miehen, joka oli päihtynyt.

Päihtynyt poliisi tavoitti miehen.

Omistusliitteellinen ilmaus viittaa paikassa olemista tarkoittavissa yhteyksissä (parvekkeellaan, kopissaan) lauseen subjektiin (tyttö, koira):

Tyttö tuijotti vierasta parvekkeellaan.

Koira haukkui miestä kopissaan.

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta