Siirry sisältöön

Osoitetiedot

Ohje lyhyesti

Postilähetyksen osoitetietoihin merkitään vastaanottajan nimi, katuosoite ja postinumero kukin omalle rivilleen. Postitoimipaikka tulee postinumeron perään:

Maija Meikäläinen
Teikäläistentie 1 A 1
00100 HELSINKI

Postin suosituksesta postitoimipaikka kirjoitetaan suuraakkosin.

Ulkomaanlähetyksissä maan nimi tulee omalle rivilleen suuraakkosin. Ulkomaiset osoitteet kannattaa kirjoittaa kohdemaan omien käytäntöjen mukaisesti, jos ne vain ovat tiedossa.

Ulkomailta Suomeen osoitettujen postilähetysten maatunnus on kaksikirjaiminen FI.

Koko ohje

• Kotimainen postinumero kirjoitetaan postilähetykseen ilman välilyöntejä ja erotetaan postitoimipaikan nimestä yhdellä välilyönnillä. Postitoimipaikka kirjoitetaan postin ohjeen mukaan suuraakkosin: 

Taulukko: Esimerkkejä osoitemerkinnöistä

Esimerkkiosoite Selite
Maija Meikäläinen
Teikäläistentie 1 A 1
00100 HELSINKI
Maija Meikäläinen
Teikäläistentie 2a B 12
00100 HELSINKI
Maija Meikäläinen
Kotimaisten kielten keskus
Hakaniemenranta 6
00530 HELSINKI
Matti A. Meikäläinen
c/o Mikko Meikäläinen
Kirkkokatu 1 as. 1
80110 JOENSUU

c/o < care of (kenen luona)
as. (asunto)
Heikki Heikäläinen
Säyneensalo 112
70100 KUOPIO
katuosoitteena saarennimi (voi toimia osoitenimenä sellaisenaan)
Yritys Oy
Talousosasto
PL 55
85501 NIVALA

jakeluosoitteena postilokero (postinumeron viimeinen numero vaihtuu ykköseksi postilokeroa käytettäessä)

Itella Posti Oy
Kuluttajapalvelut
PL 7
00011 POSTI
suurasiakaspostinumero
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia
00102 EDUSKUNTA

Muissa yhteyksissä voi valita, kirjoittaako postitoimipaikan isoin vai pienin kirjaimin. Esimerkiksi käyntikortteihin ja kirjepohjiin voi valita jommankumman vaihtoehdon.

• Jos osoite esiintyy juoksevassa tekstissä, osien väliin merkitään selvyyden vuoksi pilkku:

Kotimaisten kielten keskus, Hakaniemenranta 6, 00530 Helsinki.

• Viranomaisten on hyvä käyttää osoitteessa ruotsinkielistä kadun- ja postitoimipaikan nimeä silloin, kun sellaiset ovat käytössä ja on tiedossa, että asiakkaan asiointikieli on ruotsi.

• Joillakin Suomen kaupunkien nimillä on oma epävirallinen lyhenteensä. Näitä käytetään vain, jos koko nimelle ei ole tilaa, esimerkiksi taulukoissa tai muissa lyhyyttä vaativissa esityksissä:

Hki (Helsinki)
Tku (Turku)
Tre (Tampere)
Lpr (Lappeenranta)

• Kun postia lähetetään ulkomaille, osoite kirjoitetaan kohdemaan käytännön mukaisesti. Postinumeron eteen voi kirjoittaa yhdysmerkillä erotetun kaksikirjaimisen maatunnuksen. Tunnuksen käyttö ei ole pakollista, mutta sitä suositellaan. 

Institutet för språk och folkminnen (Isof)
Språkrådet
Box 20057
SE-10460 STOCKHOLM
SVERIGE

Postiosoitteiden merkintätavoista eri maissa ks. kohtaa Lisätietoa muualla (Universal Postal Union).

• Ulkomailta Suomeen osoitettujen postilähetysten maatunnus on kaksikirjaiminen FI. Vanha tunnus FIN väistyi vuoden 2004 alussa. Sitä ennen oli käytössä tunnus SF.

Kaksikirjaimisen FI-tunnuksen käyttö noudattaa Maailman postiliiton suositusta. Suomen standardisoimisliitto on vahvistanut tämän tunnuksen ja antanut kirjoitusohjeet: suuraakkosin kirjoitetun maatunnuksen ja postinumeron väliin tulee yhdysviiva, esimerkiksi FI-00530.

Kotimaisten kielten keskus
Hakaniemenranta 6
FI-00530 HELSINKI
FINLAND

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Lisätietoa muualla

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta