Siirry sisältöön

Kertomerkki, jakomerkki ja yhtäsuuruusmerkki

Ohje lyhyesti

Kerto-, jako- ja yhtäsuuruusmerkkejä käytetään ennen kaikkea laskutoimitusten merkinnöissä. Yhtäsuuruusmerkillä on myös muuta käyttöä.

Kertolaskun merkkinä käytetään kertomerkkiä tai rivinkeskistä pistettä:

5 × 2 = 10
5 ∙ 2 = 10

Jakomerkkinä käytetään kaksoispistettä (numeroiden välissä) taikka vinoviivaa:

10 : 2 = 5
paino / pituuden neliö = painoindeksi

Merkkien molemmin puolin jätetään tyhjä väli.

Koko ohje

Laskutoimituksissa tarvitaan yhtäsuuruusmerkkiä ja usein myös kerto- ja jakomerkkejä. Yhtäläisyyden osoittamiseen on vain yksi merkki, kertolaskua sen sijaan voi merkitä kertomerkillä tai rivinkeskisellä pisteellä, jakolaskua kaksoispisteellä tai vinoviivalla:

7 × 8 = 56 ~ 7 ∙ 8 = 56
50 : 5 = 10
x / y

Merkin ÷ käyttöä ei suositella, sillä se voi sekoittua esimerkiksi miinusmerkkiin.

Kertomerkkiä käytetään myös ilmaisemaan ulottuvuuksia. Välilyönti voidaan jättää pois, jos kertomerkin molemmin puolin on pelkkiä lukuja.

4 × 100 metrin viestijuoksu

Puhelimen näytön resoluutio on 320 × 240 pikseliä.

3 × 3 = 9 tai 3×3 = 9

Yhtäsuuruusmerkin molemmin puolin tulee välilyönti, paitsi jos se on sulkeissa olevan selitteen alussa. Tällöin se on kiinni sulkumerkissä.

2 + 2 = 4

N = 250

0,5 km (= 500 m)

Yhtäsuuruusmerkillä voidaan myös osoittaa ilmausten merkitykset samoiksi tai vastaaviksi:

juohea = juoheva

Saksan verbi lesen (= lukea) taipuu epäsäännöllisesti.

Merkin tuottaminen

Kertomerkin voi monissa Windows-ohjelmissa kirjoittaa näppäilemällä Alt ja numeronäppäimistöstä 0215 ja rivinkeskisen pisteen näppäilemällä Alt ja numeronäppäimistöstä 0183 (Num Lock -toiminto päällä). Jos kertomerkin tuottaminen ei ole mahdollista, sen voi korvata pienellä x-kirjaimella.

Joillain näppäimistöillä kertomerkki tuotetaan yhdistelmällä Alt Gr + x-näppäin ja rivinkeskinen piste yhdistelmällä Alt Gr + vaihto + x-näppäin.

Kaksoispiste, vinoviiva ja yhtäsuuruusmerkki löytyvät tavallisesta näppäimistöstä.

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta