Siirry sisältöön

i vai ei i:tä? (aloittaa, kehottaa)

Ohje lyhyesti

Yleiskielessä on seuraavanlaisia i:llisiä tai i:ttömiä muotoja:

rajoittaa, rajoite
kiillottaa, kiillote

Pääosin tällaisten i:llisten ja i:ttömien muotojen käyttö perustuu siihen, onko kantasanan lopussa a (rajarajoittaa) vai o (kiilto → kiillottaa) tai siihen, onko kyseessä kuvaileva tai muuten taustaltaan epäselvä verbi (hekottaa, toitottaa).

Ohjeen osat ovat seuraavat:

Koko ohje

Kehottaa ja mitoittaa: -ottaa- ja -oittaa-loppuiset verbit

Kolmitavuisissa verbeissä on yleiskielessä sekä -ottaa- että -oittaa-loppuisia, esimerkiksi valottaa, kehottaa ja valloittaa, ilmoittaa. Enemmistö on i:ttömiä. Yleiskielessä vallitsee seuraava käytäntö:

-oittaa-loppuisia verbejä

1. Verbi pohjautuu kaksitavuiseen a-loppuiseen substantiiviin:

haavoittaa ← haava
mitoittaa ← mitta

2. Verbi pohjautuu substantiivin a-loppuiseen taivutusvartaloon (taivutusvartalo = taivutuspäätteen -n edellä oleva sanan osa):

vieroittaa (← vieraa/n) ← vieras

3. Verbi pohjautuu kaksitavuiseen a-loppuiseen verbiin:

aloittaa ← alkaa
-ottaa-loppuisia verbejä

1. Verbi pohjautuu kaksitavuiseen o-loppuiseen sanaan:

erottaa ← ero
pomottaa ← pomo
helpottaa ← helppo

2. Verbin voi katsoa perustuvan sekä o- että a-loppuiseen muotoon:

hajottaa ← hajo-ta tai haja- (vrt. hajallaan)
irrottaa ← irro-ta tai irra- (vrt. irrallaan)

3. Verbin tausta on epäselvä tai verbi on kuvaileva:

kehottaa, karkottaa, hekottaa, lorottaa, toitottaa

Lisäksi i-aines on vakiintunut verbeihin teloittaa ja vilvoitella sekä eräisiin muihin, usein ylätyylisiin verbeihin, kuten armoittaa, innoittaa, kirvoittaa, unhoittaa ja virvoittaa.

Häämöttää ja sähköttää: -öttää-loppuiset verbit

-öttää- ja -öittää-loppuisissa verbeissä vaihtelu on ongelmattomampaa. Suurin osa näistä verbeistä on i:ttömiä; ne ovat kuvailevia, eikä niillä yleensä ole selvää kantasanaa:

häämöttää, jöröttää, köllöttää
mököttää, nököttää

pörröttää, törröttää
yököttää, ällöttää

Muutamassa tapauksessa kantasana on kuitenkin selvä:

sähköttää ← sähkö
säännöttää ← sääntö

Pitemmät verbit -i:llisiä (hedelmöittää, vaurioittaa)

Pitemmät verbit ovat i:llisiä. Näitä ovat ensinnäkin verbit, jotka pohjautuvat kolmitavuiseen a- tai ä-loppuiseen substantiiviin tai adjektiiviin:

saippuoittaa ← saippua
hankaloittaa ← hankala
nasevoittaa ← naseva

hedelmöittää ← hedelmä
kitkeröittää ← kitkerä
elävöittää ← elävä

Lisäksi i:llisiä ovat verbit, joiden pohjana olevassa sanassa o tai ö on kolmannessa tavussa:

autioittaa ← autio
vahingoittaa ← vahinko
vaurioittaa ← vaurio
yhtiöittää ← yhtiö

Aloitella, ilmoitus ja kehotella, karkotus

Jos -ottaa- tai -oittaa-verbistä muodostetaan (johdetaan) uusi verbi, se on i:llinen tai i:tön kantana olevan sanan mukaisesti:

harjoittaa → harjoitella
aloittaa → aloitella

erottaa → erotella
kehottaa → kehotella

Pidemmän verbin rinnalla ei aina ole käytössä kolmitavuista: jaloitella (mutta ei: jaloittaa).

Vastaavasti i:llisestä verbistä muodostetussa substantiivissa on i mutta i:ttömästä muodostetussa ei ole:

aloite, osoite, mitoitus
ilmoitus, ilmoittautuminen

erotus, kehotus
karkotus, toivotus

Luettelo -ottaa- ja -oittaa-loppuisista verbeistä ja niistä muodostetuista substantiiveista

Alla on aakkosellinen listaus -oittaa- ja -ottaa-loppuisista verbeistä sekä niistä muodostetuista (johdetuista) substantiiveista. Erot perustuvat edellä esitettyihin periaatteisiin. 

-oittaa- ja -ottaa-verbejä-oi- ja -o-aineksisia substantiiveja
aidoittaa
ajoittaa
aloittaa
armoittaa (vanh.)
arvottaa

autioittaa
aidoitus
ajoitus
aloitus

arvoitus (← arvata, 'se mitä arvataan')
arvotus (← arvottaa)
ehdottaa
erottaa, erottautua
ehdotus
erotus
haavoittaa
hahmottaa, hahmotella
hajottaa
hangoitella
harjoittaa, harjoitella
haukotella
heikottaa
heloittaa (← hela)
helottaa (auringosta)
helpottaa
hemmotella
hiekoittaa
himottaa
hinnoitella
häämöttää

hahmotus
hajotus
hangoittelu
harjoitus
haukotus
heikotus


helpotus
hemmottelu
hiekoitus

hinnoittelu
ilmoittaa, ilmoittautua
inhottaa
innoittaa
irrottaa, irrotella
ilmoitus, ilmoittelu, ilmoittautuminen

innoitus
irrottelu
jaksottaa, jaksotella
jaloitella
jaottaa, jaotella
jauhottaa
jaksotus, jaksottelu
jaloittelu
jaotus, jaottelu
jauhotus
kaavoittaa
kadottaa
karkottaa
kartoittaa
kehottaa
kiihottaa
kiillottaa
kilvoitella
kirjoittaa, kirjoittautua
kirvoittaa (vanh.)
kiskotella
kiusoitella
korottaa
kurkottaa, kurottaa
kuullottaa
kaavoitus
kadotus
karkotus
kartoitus
kehotus
kiihotus
kiillote, kiillotus
kilvoitus
kirjoitus

kiskottelu
kiusoittelu
korotus
kurkotus, kurotus
kuullote, kuullotus
laatoittaa
lainoittaa
laiskottaa, laiskotella
lahjoittaa
lannoittaa
laudoittaa
lihottaa
liihottaa
liioitella
liottaa
liuottaa
luulotella
laatoitus
lainoitus
laiskottelu
lahjoitus
lannoite, lannoitus
laudoitus
lihotus
liihottelu
liioittelu
liotus
liuotin
luulottelu
maadoittaa
madottaa
majoittaa
mitoittaa
maadoitus
madotus
majoitus
mitoitus
nastoittaa
nauhoittaa
niskoitella
nastoitus
nauhoite, nauhoitus
niskoittelu
osoittaaosoite, osoitus
pahoittaa, pahoitella
paikoittaa
painottaa
pakottaa
paloitella
pelottaa
pingottaa
pujottaa, pujotella
punoittaa
pahoittelu
paikoitus
painotus
pakotus, pakote
paloittelu
pelote, peloittelu
pingotus
pujotus, pujottelu
punoitus
rahoittaa
rajoittaa
raottaa
rasvoittua
rauhoittaa
rehottaa
riepottaa
ripottaa, ripotella
rokottaa
rahoitus
rajoitus
raotus
rasvoitus
rauhoitus

riepottelu
ripottelu
rokote, rokotus
sanoittaa
saunottaa
sekoittaa
sijoittaa
silottaa, silotella
sirottaa, sirotella
sanoitus
saunotus
sekoitus
sijoitus
silottelu, silotus
sirote, sirotin, sirottelu
tarkoittaa
tasoittaa
taustoittaa
tavoittaa
teloittaa
teroittaa
tiedottaa
tarkoitus
tasoite, tasoitus
taustoitus
tavoite
teloitus
teroitin, teroitus
tiedote, tiedotus
valloittaa
valottaa
varoittaa (← vara)
veloittaa
velvoittaa
verottaa
viekoittaa, viekoitella
vieroittaa
vihoitella
viitoittaa
viivoittaa
vioittaa, vioittua
virvoittaa
vuorotella
valloitus
valotus
varoitin, varoitus
veloitus
velvoite, velvoitus
verotus, verottaja
viekoittelu
vieroitus
vihoittelu
viitoitus
viivoitin

virvoitusjuoma
vuorottelu

Verbit samastua (← sama) ja samaistua (← samainen) ovat molemmat käypiä muotoja.

Huomaa ero:
varoittava (sellainen, joka varoittaa): varoittava esimerkki

varottava (sellainen, jota pitää varoa): varottava askelma

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Lisätietoa muualla

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta