Siirry sisältöön

Erikoismuotoja: maitse, valitusteitse (prolatiivi)

Koko ohje

Sellaisten sanojen kuin maitse, meritse, kiertoteitse, valitusteitse, sähköpostitse lopussa on aines -itse. Ne ilmaisevat mm. kulkemisen reittiä tai sanoman välittymisen keinoa tai tapaa. Muotoa kutsutaan kieliopissa nimellä prolatiivi.

• Prolatiivimuodot tarjoavat usein tiiviin vaihtoehdon postpositiorakenteille tai -lla-päätteisille eli adessiivisijaisille ilmauksille:

-itse-muoto eli prolatiiviPostpositio- tai -lla-päätteinen ilmaus
maanteitse maantietä pitkin
netitsenetin kautta
puhelimitsepuhelimen välityksellä, puhelimella

Tartunta saadaan hengitysteitse esimerkiksi pölyn mukana.

Asukkaat yrittivät valitusteitse estää kaupungin vedenoton.

Pahimmat erot EU:n ja Suomen välillä korjataan asetusteitse ensi keväänä.

Nainen yritti hälyttää poliisia paikalle puhelimitse.

Liput voi tilata netitse tai kännyköitse.

Hakemuksen voi lähettää joko sähköpostitse tai paperitse.

Äänistä valtaosa annettiin internetitse.

Löysin haastateltavat twitteritse ~ Twitteritse.

-itse-loppuisia sanoja voi periaatteessa muodostaa monista muistakin sanoista kuin edellä mainituista, jos vain kulkureitin tai keinon merkitys pääsee esille. Yleensä ne saavat kuitenkin enemmän tai vähemmän humoristista sävyä:

tulla takaovitse (’takaoven kautta’)

kulkea tunnelitse (’tunnelin kautta’)

bussi kulkee Tampereitse (’Tampereen kautta’)

• -itse-loppuiset sanat eivät voi saada samanmuotoista (kongruoivaa) määritettä, toisin kuin substantiivien sijamuodot. Esimerkiksi seuraava ilmaus ei ole mahdollinen: ”pienitse puhelimitse” (vrt. pienellä puhelimella, pienin puhelimin).

• Post- tai prepositioina käytettäviä -itse-loppuisia sanoja ovat mm. ohitse, lävitse, ylitse, alitse sekä editse, lomitse, sivuitse, välitse, vieritse.

Tiesitkö?

Maitse-, meritse-tyyppisten sanojen -itse-aineksella on sekä sijapäätteen että johtimen ominaisuuksia. Kahtalaisia kieliopillisia piirteitä on myös esimerkiksi helposti-sanan kaltaisiin ilmauksiin sisältyvällä -sti-aineksella, ks. kohdasta Lisätietoa muualla (Iso suomen kielioppi § 1265).

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Lisätietoa muualla

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta