Siirry sisältöön

Ajan ja määrän ilmauksia: toisen kerran vai toista kertaa, viikko vai viikon kerrallaan?

Ohje lyhyesti

Esiintymiskertojen järjestystä ilmaisevalla rakenteella voi olla lauseessa kaksi eri muotoa; merkitysero on vähäinen tai olematon:

Kävin kentällä nyt toisen kerran ~ toista kertaa.

Myös kestoa ilmaisevassa kerrallaan-rakenteessa on jonkin verran muotovaihtelua, samoin aikaisemmin- tai myöhemmin-rakenteessa, joka suhteuttaa toisiinsa tilanteiden tapahtuma-aikoja. Pääosin sijamuodon valinta kylläkin riippuu verbin myöntö- tai kieltomuodosta ja aktiivi- tai passiivimuodosta.

Kuljimme tunnin ~ tunti kerrallaan.

He aloittivat pelin tunnin ~ tuntia ~ tunti aikaisemmin kuin tavallisesti.

Ohjeen osat ovat seuraavat:

Koko ohje

Toisen kerran ~ toista kertaa

Toistumiskertojen määrää ilmaiseva kerran esiintyy myöntölauseissa ja vastaavasti kertaakaan kieltolauseissa. Lukusanan yhteydessä muoto on (kaksi) kertaa:

Milanossa olen käynyt kerran, Roomassa kaksi kertaa.

Selvityksen mukaan viisi kansanedustajaa ei ole tällä vaalikaudella ollut kertaakaan poissa täysistunnosta.

Kun esitetään esiintymiskertojen järjestystä, ilmauksiin sisältyy järjestystä osoittava sana, kuten toinen, viimeinen: toisen kerran, viimeistä kertaa. Myös myöntölauseessa voi tällöin olla partitiivimuoto (toista kertaa):

Miksi salasana pitää vaihtaa, kun kirjaudun ensimmäisen kerran ~ ensimmäistä kertaa palveluun?

Hän on viidennen kerran ~ viidettä kertaa vuoden paras yleisurheilija.

Merkitysero on vähäinen: esimerkiksi toista kertaa saattaa joskus korostaa tilanteen keston avoimuutta, toisen kerran ilmaisee tapahtuman rajatummin kokonaisuutena.

Viikko ~ viikon kerrallaan

Ilmaustyypissä viikko kerrallaan keskeisen sanan (viikko) muoto vaihtelee tavallisesti lauseen muodon mukaan (ks. muotovaihtelun yleissääntöä kohdasta Lisätietoa toisessa ohjeessa). Kuitenkin kun verbi on aktiivi- ja myöntömuodossa (kuten päivystivät, etenee), myös nominatiivi (viikko) on mahdollinen tavallisemman genetiivin (viikon) vaihtoehtona:

Myöntölause aktiivimuodossa

Etenen päivän ~ päivä kerrallaan ja ajattelen, että tänään en polta.

Kunnanlääkärit päivystivät vuoroin viikon ~ viikko kerrallaan.

Kieltolause

Yhteys ei ole tainnut koskaan toimia tuntiakaan kerrallaan.

Passiivi-, käsky- tai muu lause, jossa verbi ei mukaudu subjektiin

Vuokra maksetaan kuukausi kerrallaan.

Tilaa nyt, maksa aina viikko kerrallaan, voit perua milloin tahansa.

Sinulla on käyttöoikeutta aina kuukausi kerrallaan.

Yleistävissä lauseissa ja otsikoissa käytetään tavallisesti nominatiivia (tunti):

Onko kylmässä vedessä uiminen noin tunti kerrallaan haitallista sydämelle?

Tunti ~ tuntia ~ tunnin myöhemmin

Vertailussa käytetään yleisesti kuin-rakennetta (Hän tuli myöhemmin kuin minä) tai partitiivisijaa (Hän tuli minua myöhemmin). Kun vertaillaan tilanteiden tapahtuma-aikoja, ajanilmauksen muoto vaihtelee osin lauseen muodon mukaan (ks. muotovaihtelun yleissääntöä kohdasta Lisätietoa toisessa ohjeessa), mutta osin moninaisemminkin. Kieltolauseessa on partitiivi (tuntia), passiivilauseessa muodot ovat partitiivi (tuntia) ja nominatiivi (tunti):

Kieltolause

Palatsiin pääsee sisälle vain lippuun merkittynä kellonaikana, ei hetkeäkään aikaisemmin eikä myöhemmin.

Hän ei halunnut aloittaa lomaansa viikkoa ennen muita.

Passiivi-, käsky- tai muu lause, jossa verbi ei mukaudu subjektiin

Asiakaspalvelu suljetaan tiistaina poikkeuksellisesti tuntia ~ tunti aikaisemmin.

Ehkä hänen olisi pitänyt lopettaa ajaminen jo vuosi ~ vuotta aiemmin.

Myönteisessä aktiivilauseessa käytetään partitiivia (tuntia), nominatiivia (tunti) tai genetiiviä (tunnin) (genetiivi ei kuitenkaan sovi kaikkiin tapauksiin):

Myöntölause aktiivimuodossa

Hän tuli paikalle tunnin ~ tuntia ~ tunti aikaisemmin kuin muut.

Joukkueet aloittivat tunti ~ tuntia ~ tunnin myöhemmin kuin muut.

Ensin kärysi ratista isäntä, tuntia ~ tunti ~ tunnin myöhemmin emäntä.

Vanhempani olivat tehneet lomamatkan Italiaan muutama vuosi ~ muutamaa vuotta aikaisemmin.

Kuljettaja oli hetkeä ~ hetki aikaisemmin ohittanut edellään ajaneen henkilöauton.

Tsunamin riepottelema japanilaisalus löytyi vuosi ~ vuotta myöhemmin Kanadasta.

Vaihtelevia muotoja on myös muunlaisissa vertailuilmauksissa: Hän on minua vuoden ~ vuotta nuorempi; Ystäväni on vuoden ~ vuotta vanhempi kuin minä.

Kun ilmauksessa on lukusana, se on tavallisimmin perusmuodossa (kaksi päivää aiemmin), mutta myös partitiivia käytetään (kahta päivää myöhemmin):

Luonnonvalossa vietetyn viikon jälkeen he heräsivät ja saivat unenpäästä kiinni kaksi ~ kahta tuntia aikaisemmin kuin verrokkiviikkona.

Runkosarja päättyy 12. huhtikuuta, ja pudotuspelit alkavat neljä ~ neljää päivää myöhemmin.

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta